Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10865
Title: Mevcut Betonarme Yapıların Performans Seviyelerinin Belirlenmesi İçin Bir Bilgisayar Programı
Other Titles: A Computer Program For Determining Performance Levels Of Existing Reinforced Concrete Structures
Authors: Orakdöğen, Engin
Şayan, Yunus Emre
Yapı Mühendisliği
Structural Engineering
Keywords: Performans seviyesi
Deprem güvenliği
Performans noktası
Performance level
Earthquake safety
Performance point
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, yapı sistemlerinin deprem güvenliklerinin belirlenmesi amacıyla, yapıların performans noktalarını hesaplayan bir bilgisayar programı geliştirilmiştir. Deprem bölgelerindeki yapıların deprem etkileri altında performanslarının belirlenmesi için, öncelikle öngörülen deprem hareketi altında performans noktası hesaplanmalı, yapıyı oluşturan taşıyıcı ve taşıyıcı olmayan elemanların hasar durumu bu noktada değerlendirilerek yapıdan öngörülen performans hedefinin gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilmelidir. Geliştirilen bilgisayar programı ile öncelikle performans noktaları daha önce hesaplanmış sistemler çözülmüş ve programın verdiği sonuçlar doğrulanmıştır. Bu aşamadan sonra, eski deprem yönetmeliğine göre boyutlandırılan çerçeve taşıyıcı sisteme sahip olan bir yapı ile, aynı malzeme ve geometri özelliklerine sahip yeni deprem yönetmeliğine göre boyutlandırılan perde-çerçeve taşıyıcı sisteme sahip olan bir yapı incelenmiş ve performans seviyeleri belirlenerek deprem güvenlikleri karşılaştırılmıştır. Bu çalışmanın gelecekte geleneksel deprem tasarımının yerini alması için sürdürülen performansa dayalı tasarım ve değerlendirme çalışmalarına katkısı olacağı düşünülmektedir.
In this study, a computer program is developed that can calculate performance points under earthquake loads in order to determine earthquake safety of structures. In an earthquake zone, in order to determine performance level of a structure, performance point under a considered earthquake level of the structure must be calculated. Damage levels of the structural and non-structural components must be examined at this point. Three structural systems are solved in order to verify the results of the computer program. After that, a structure that designed by using old Turkish earthquake code, and another system that has the same geometrical and material characteristics with the previous one but designed by using new Turkish earthquake code are solved. Performance levels of these systems are determined in order to compare their earthquake safety. In the future, displacement based performance design techniques will be used not only in seismic rehabilitation of the existing buildings but also in the analysis and design of new buildings. The aim of this thesis is to contribute performance based engineering studies.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
URI: http://hdl.handle.net/11527/10865
Appears in Collections:Yapı Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2410.pdf2.85 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.