Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10850
Title: Deprem Etkisi Altında Betonarme Yapıların Hasar İndislerinin Doğrusal Olmayan Çözümleme İle Karşılaştırmalı İncelenmesi
Other Titles: Comparative Study Of Damage Indices Of R-c Structures Of The Nonlinear Dynamical Analysis Results
Authors: Hasgür, Zeki
Nur, Ceyda
Yapı Mühendisliği
Structural Engineering
Keywords: Plastik mafsal
süneklik
deprem
Plastic Hinges
Ductility
Earthquake
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, güçlendirme öncesi ve sonrasında betonarme perdeli-çerçeveli yapıların farklı dayanım ve rijitlik özelliklerini doğrusal olmayan davranışla inceleyen ve yıkıcı depremler etkisinde oluşabilecek hasarın mertebesini tanımlayan bir hasar parametresini verecek bir model tanımlanmıştır. Ayrıca 17 Ağustos 1999 Kocaeli depremi sonrasında Yalova bölgesinde güçlendirilmiş 11 adet betonarme perde-çerçeveli taşıyıcı sistemden oluşan bina güçlendirme öncesi ve sonrası gerek ampirik esaslı depreme dayanıklılık indeksleri (SBG), gerekse dinamik analiz sonuçlarına dayalı indisler bakımından incelenmiştir. Örnek olarak, güçlendirme öncesi ve sonrası özellikleri tanımlanmış 6 katlı betonarme bir bina detaylı olarak incelenmiş, bu indislerin doğrusal olmayan dinamik analiz sonuçlarıyla da tutarlı olduğu görülmüştür.
In this study, 11 R-C building structures which were damaged during August 17, 1999 Kocaeli Earthquake and strengthened afterwards are investigated by the empirical SBG index developed by AIJ. Considering the variation of concrete quality and thus redefining the coefficients, a variation from 0.07 to 0.22 is determined for the SBG index before strengthening and 0.56~2.18 after strengthening. From the ensemble two buildings are selected for non-linear dynamic analysis. Ductility demands, variation of base shear versus top storey displacement and formation of plastic hinges are investigated under different acceleration-time histories recorded during the Kocaeli Earthquake.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
URI: http://hdl.handle.net/11527/10850
Appears in Collections:Yapı Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2041.pdf2.75 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.