Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10827
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAköz, Yalçıntr_TR
dc.contributor.authorÇengel, Berkaytr_TR
dc.date2003tr_TR
dc.date.accessioned2015-12-01T13:54:48Z-
dc.date.available2015-12-01T13:54:48Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/10827-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003en_US
dc.description.abstractYapıların hesabında öncelikle yapıya gelen yüklerin mesnetlere verdiği yükler hesap edilir. Bu yüklerin etkisi temele aktarılarak temel hesabı yapılır. Bu yaklaşım statik yükler altında mühendislik amaçları için iyi sonuçlar verdiğinden uygulamada yaygın olarak kullanılır. Ancak dinamik hesaplarda sonuçlar yapının, yere mesnetlenme tipine bağlıdır. Örneğin iki noktasından yere temellenen tek açıklıklı yapının iki mesnedi, klasik hesap tarzında sabit noktalardır. Gerçekte ise bu iki nokta deprem kuvvetleri halinde birbirine göre hareket eder. Bu çalışmada yapı, mesnetleri ile bir bütün olarak statik ve dinamik yükler altında hesaplanmıştır.tr_TR
dc.description.abstractIn the structural analysis, first the reactions due to external loads are calculated. Foundation analysis is done by transferring these reactions to the foundation. This approach is widely used in engineering application due to its satisfactory results in engineering objective considering static loads. On the other hand, in dynamic analysis results are related with the supporting style of the structure to the ground. As an example, in classical analysis two supports of a one bay structure are fixed at the points. But in reality, these two points move relatively from each other by the effect of earthquake forces. In this study, structure is analyzed totally with its supports in the effect of static and dynamic forces.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectElastik zemintr_TR
dc.subjectrijitlik matrisitr_TR
dc.subjecttitreşimtr_TR
dc.subjectElastic Foundationen_US
dc.subjectStiffness Matrixen_US
dc.subjectVibrationen_US
dc.titleElastik Zemine Oturan Çerçeve Sistemlertr_TR
dc.title.alternativeFrame Systems Resting On Elastic Foundationen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentYapı Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.departmentStructural Engineeringen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Yapı Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1684.pdf2.63 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.