Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10768
Title: Bir Tasarım Objesi Olarak Geleneksel Midyat Evi
Other Titles: Traditional Midyat House As A Design Object
Authors: Sözen, Metin
Yanmaz, Sezin
Mimarlık Tarihi
History of Architecture
Keywords: Midyat Evi
Tasarım ilkeleri
Midyat House
Design criterias
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Abstract: Bu çalışmada, Midyat yerleşmesi ve bu yerleşmedeki tek defaya özgü konut tasarımları bütünden parçaya giden bir yöntemle incelenmiş ve sunulmuştur. Bütünden parçaya giderken kentin genel görünümünden başlanarak, Midyat evininin temel modülünü oluşturan yaşama birimine kadar inen bir değerlendirme çizgisi takip edilmiştir. Kentsel planlama, topografya, sosyal mekan kullanımları ve parsel kullanımları gibi değerlendirmelerin yanı sıra evlerin tekil anlamda genel tasarım ilkeleri üzerinde durulmuştur. Değerlendirme ve sonuç kısmında ise Mezopotamya konut geleneğinin bir parçası olarak tanımladığımız Midyat evinin bu tarihi gelişim şeması içerisinde benzer örneklerle karşılaştırmalı değerlendirmesi yapılmıştır.
In this study, the original house designs and the Midyat settlement formed by these houses are first presented in general criteria then in details. The study starts with the town’s general physical appearance, and concludes with the particular evaluation of the Midyat house. During this process, city planning, topographic, geographic and sociologic evaluations are used as well as the general design criterias. As a result, “Midyat House”, which is being accepted as a participant of Mesopotamian housing tradition, is evaluated referrring to its historical and physical structure comparing it with some similar examples.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
URI: http://hdl.handle.net/11527/10768
Appears in Collections:Mimarlık Tarihi Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
522.pdf6.4 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.