Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10727
Title: İstatistiki Enerji Analizi
Other Titles: Statistical Energy Analysis
Authors: Güney, Ahmet
Polat, Metin
Otomotiv
Automotive
Keywords: Analiz
Enerji
Yüksek Frekans
Energy
Analysis
High Frequency
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Abstract: “İstatistiki Enerji Analizi”, sıkça karşılaşılan yüksek frekanslı problemlerin çözümünde klasik analiz yöntemleri yetersiz kaldığı için geliştirilmiş bir analiz yöntemidir. Metodun bu ismi almasının sebebi; metodun istatistiki değerlerle çalışması, ana konusunun enerji olması ve başlıbaşına bir teknik değil aksine çalışmalara ön yapı oluşturan bir analiz yöntemi olmasıdır. Geçmişi yirmi, otuz seneye dayanan bu yöntem, ilk oluşturulduğu yıllarda yoğun hesaplamalarının çözülebileceği bilgisayarlar olmadığı için geri planda kalmıştı. Son yıllarda hızla ilerleyen bilgisayar teknolojisi sayesinde tekrar kullanılmaya başlanmıştır. Bu metod, analizi yapılan yapı hakkında detaylı bilgiler vermemekte, ancak tasarım geliştirme aşamasında kullanılabilecek miktarda bilgi vermekte ve analistleri oluşabilecek hatalardan haberdar etmektedir. Bu çalışmada, metod ayrıntılı olarak incelenmiştır. İnceleme sırasında, metodun tarihi, kullanım amacı, metodun uygulanış tarzı, kullanılan parametreler, metodun geleceği ile ilgili yorumlar ve bu metodu kullanarak problem çözümü yapan yazılımlar üzerinde durulmuştur.
Statistical energy analysis (SEA) is an analysis method developed because the classical are insufficient in solving the high frequency problems. This name has given to this method, because it is working with statistical values, it’s main subject is energy and it is an analysis method which prepares a substructure to the further studies. This method with a 20 -30 years past was not used before because of the incapable computers in that years. This method does not give details about the structure that is analysed, but it gives information, that can be used during the development phase, and to the analyst about the possible mistakes. In this study, the SEA method is examined in details. During the examination, the history of the method, the aims of using it, the application style, used parameters and the comment about the future of method and the softwares using the SEA method are detailed.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999
URI: http://hdl.handle.net/11527/10727
Appears in Collections:Otomotiv Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
324.pdf2.91 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.