Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10719
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorErgeneman, Metintr_TR
dc.contributor.authorKortan, N. Erkantr_TR
dc.date2000tr_TR
dc.date.accessioned2015-12-01T07:53:10Z-
dc.date.available2015-12-01T07:53:10Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/10719-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2000en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, Türk Otomotiv Sanayii’nde Satış Sonrası Hizmetler incelenmiştir. Bu amaçla çeşitli distribütör ve üretici firma yetkilileri ile görüşülmüş ve hem firmaların organizasyon yapıları hem de işleyişleri elde edilmiştir. Tez kapsamında şirketlerin organizasyon yapılarından ziyade satış sonrasında yapılan işlemler konu edilmiştir. Birinci bölümde öncelikle dünya çapında üretim yapan otomotiv firmalarının satış sonrası ağ ve işlemlere değinildikten sonra tezin ana konusu olan Türk Otomotiv Sanayinde Satış Sonrası Hizmetlerin detayları verilmiştir. Otomotiv firmalarının tabi oldukları yasal işlemler, servis organizasyonları, garanti, eğitim, kalite, dökümantasyon, homologasyon, müşteri ilişkileri, PDI ve Yedek Parça işlemleri ele alınmıştır. Son bölümde ise eldeki kaynaklardan ve gözlemlerden yararlanarak bir servisin nasıl olması gerektiği üzerinde durulmuştur.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, after sales of Turkish automotive Industry is examined. For this purpose, many authorized person from diffrent distributors and manufacturers were discussed and both organisational structure and operations were gathered. Instead of the organizational structures, the operations of after sales are put into the contents of this study. After touching on to the after sales organization of world wide manufacturers in the first chapter, the main body of this study, the after sales of Turkish Automotive Industry is explained in detail. The legal procedures, dealer organizations, warranty, training, quality, documentation, homologition, customer relations, PDI and spare parts is examined. In the last chapter, throughout the sources and observations how a service should be is disscussed.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstıtute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectSatış Sonrasıtr_TR
dc.subjectOtomotivtr_TR
dc.subjectServistr_TR
dc.subjectyedek Parçatr_TR
dc.subjectGarantitr_TR
dc.subjectEğitimtr_TR
dc.subjectKalitetr_TR
dc.subjectDökümantasyontr_TR
dc.subjectHomologasyontr_TR
dc.subjectMüşteritr_TR
dc.subjectPDItr_TR
dc.subjectAtelyetr_TR
dc.subjectTrafik Kanunutr_TR
dc.subjectRekabetin Korunmasıtr_TR
dc.subjectTüketicinin Korunmasıtr_TR
dc.subjectOrganizasyontr_TR
dc.subjectAfter Salesen_US
dc.subjectAutomotiveen_US
dc.subjectServiceen_US
dc.subjectSpare Parten_US
dc.subjectWarrantyen_US
dc.subjectTrainingen_US
dc.subjectQualityen_US
dc.subjectDocumentationen_US
dc.subjectHomologationen_US
dc.subjectCustomeren_US
dc.subjectWorkshopen_US
dc.subjectLaw of Trafiken_US
dc.subjectPrevention of Revalvyen_US
dc.subjectPrevention of Consumeren_US
dc.subjectOrganizationen_US
dc.titleTürk Otomotiv Sanayii’nde Satış Sonrası Hizmetlertr_TR
dc.title.alternativeAfter Sales Of Turkish Automotive Industryen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentOtomotivtr_TR
dc.contributor.departmentAutomotiveen_US
dc.description.degreeYüksek Lisansen_US
dc.description.degreeM.Sc.tr_TR
Appears in Collections:Otomotiv Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1031.pdf9.14 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.