Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10718
Title: Benzin Ve Dizel Motorların Performansına Alternatif Yakıtların Ve Katkı Maddelerinin Etkisinin İncelenmesi
Other Titles: The Effects Of Alternative Fuels And Additives On Diesel And Gasoline Engines Performance
Authors: Arslan, Ertuğrul
Peker, Ali
Otomotiv
Automotive
Keywords: Benzin
Fuels
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Abstract: Yapılan bu yüksek lisans tez çalışmasının birinci bölümünde, benzin ve dizel motorlarında kullanılan yakıtlar özellikleri ve elde ediliş yöntemleri ile beraber anlatılmıştır. Ayrıca yine bu bölümde benzin ve dizel yakıtlarından beklenen özellikler kullanım yerine göre belirtilmiştir. Daha sonraki bölümde ise, günümüzde kullanılmakta olan yakıtlara alternatif olarak geliştirilen ve ya kullanılan yakıtlar özellikleri ile beraber anlatılmıştır. Herbir alternatif yakıtın elde edilişi, özellikleri ve araçlarda kullanımı bu bölümün içeriğini oluşturmaktadır. Son bölümde ise, petrol türevli yakıtların özelliklerini belli amaçlar için iyileştiren, geliştiren yakıt katkı maddeleri benzin ve dizel motoru yakıtları için ayrı ayrı incelenmiştir. Burada, yakıt katkı maddelerinin kullanım amacı ve özellikleri onların yanma öncesinde ve yanma sırasında kullanılmasına göre sınıflandırılmıştır. Teorik ve uygulamalı deneyler sonucunda elde edilen pratik bilgiler ışığında, yakıtlarda kullanılan katkı maddelerinin taşıt performansını ve egzoz emisyon değerlerini iyi yönde etkilediği görülmüştür. Burada önemli olan husus, kullanılacak katkı maddesinin verebileceği zararlara karşın sağlayacağı faydaları optimize ederek karışım oranını ve kullanım yerini doğru belirlemektir. Alternatif yakıt adayları ile yapılan deneyler ve teorik bilgiler ışığında ise, her bir yakıtın sahip olduğu özelliklerin onların tamamen kullanılabilir olması için yetmediğini göstermektedir. Burada da optimizasyon ve yapılabilirlik doğru tespit edilmelidir. Maliyet, güvenlik, devamlılık, performans ve elde edilebilirlik alternatif yakıt adaylarının en önemi optimizasyon datalarıdır.
The aim of this study is searching effects of fuel additives and new alternative fuels on performance of spark ignition engines. The first section of this study is included fuels and their characteristic properties which are commonly using spark ignition engines. The following section is described usable alternative fuels for spark ignition engines. The reasons of searching new alternative fuels for spark ignition engines are crude oil prices, security of supply, enviromental consideration, vehicle technology advances and product differentiation. The next section is about fuel additives and their properties. These additives are described in two categories. The first one is using for precombustion phase and their properties and second is using for improving combustion properties. These additives are introduced with their chemical properties, advantages, disadvantages, prices, sources and performance. All additives are improving engine performance when they are using right percentage in fuel blend, determining right using area and using aim. About the alternative fuels conlusions are the same as fuel additives. All of the candidates have advantages and disadvantages. Before using them on spark ignition engines must select the best option which has less harmful and negative effects. Some possible effects of selection alternative fuels are price, source, performance, security and durability.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2000
URI: http://hdl.handle.net/11527/10718
Appears in Collections:Otomotiv Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
923.pdf35.25 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.