Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10645
Title: İstanbul’daki Taksi İşletmeciliğinin İrdelenmesi Ve Cbs Destekli Düzenleme Önerisi
Other Titles: Investigation Taxi Management In Istanbul And Gis Based Arrangement Proposal
Authors: Şeker, Dursun Zafer
Munzuroğlu, Ülger
Geomatik Mühendisliği
Geomathic Engineering
Keywords: Taksi
Taksi İşletmeciliği
Taksi Çağrı Merkezi
Taxi
Taxi Management
Taxi Call Center
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, İstanbul’daki mevcut taksi işletmeciliği yasal ve mevcut durum açısından incelenmiş, taksi işletmeciliği ile ilgili bir saha (anket) çalışması yapılarak taksicilerin mevcut durumda ne gibi sorunlar yaşadıkları ve işletmecilik açısından çözüm getirilmesi gereken konuların neler olduğu ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Taksilerin daha verimli çalışmaları için onlara belirli yerlerde düzenli bir şekilde yolcu alabilmelerini sağlayabilmeleri için uygun görülen yerlerde Taksi İndirme-Bindirme ve Bekleme yerlerinin oluşturulması ve var olan yerlerde ise sayılarının artırılması gerekmektedir. Bu yerlerin planlanması için CBS yöntemi esas alınarak uygulamalar yapılmıştır. Ayrıca halka daha kaliteli ve güvenli bir hizmet verecek şekilde çalışabilmelerini sağlamak için işletmecilik ölçeğinde Taksi Çağrı merkezlerinin oluşturulması gerektiği görülmüştür.
In this study the legal and present conditions of the taxi business management in İstanbul is investigated. To reach this purpose a survey about taxi business management is performed and worked to learn about the problems that taxi drivers face up to while working and to indicate the problems of the taxi business management . In order to make the taxi drivers work efficiently, it is obligatory to build more taxi stations for passengers to get in and get out safely. In the process of planning of taxi stations, GIS method applications are performed. Also, the necessity of establishing taxi-call centers is observed to provide safer and higher quality serve to public.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
URI: http://hdl.handle.net/11527/10645
Appears in Collections:Geomatik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8079.pdf20.96 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.