Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10438
Title: Mimarlıkta Kıtsch Kavramı
Other Titles: The Concept Of Kitsch In Architecture
Authors: Özsoy, Ahsen
Özleyen, Barış
Bina Bilgisi
Building Technology
Keywords: Kitsch
Beğeni
Haz
Avangard
Popüler kültür
Tüketim kültürü
Kitsch
Taste
Pleasure
Avant-garde
Popular culture
Consumpition culture
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, sanat ve mimarlık alanlarında tarafsız bir araştırma yapılarak, “kitsch” kavramı tartışılmaktadır. “Kitsch” kavramının, sanat ürünleri ışığında, tanımı, kullanım amacı ve anlamı araştırılmaktadır. Estetik beğeni ve anlam yönleriyle kavramın incelemesi yapılmakta ve mimarlık alanında örnekler üzerinde değerlendirilmektedir. Anlam, içerik ve biçim yönlerinden “kitsch” niteliklerin mimari eserde nasıl gözlendiği ve nasıl etkilediği araştırılmıştır. Bir grup mimarlık öğrencisiyle yapılan anketleri kapsayan alan çalışmasıyla, mimarlık öğrencilerin “kitsch” kavramını hakkındaki düşünceleri araştırılmıştır. “Kitsch” kavramının, mimarlıkta beğeni, biçim, haz, estetik ve tüketim yönleriyle incelemesi yapılmıştır. Kabul edilmeyen, savunulmayan bir durum olmasına rağmen geniş kitlelerce beğenilen “kitsch” nitelikli yapıların mimarlık alanındaki yeri araştırılmıştır. Modern ve postmodern manifestolar içinde, eleştirmenler tarafından sıkça kullanılan kavramın, mimari yaklaşımlarla yöntem açısından anlamsal ve biçimsel yönleri tartışılmıştır.
In this study, the concept of “kitsch” has been discussed by means of an impartial research within the context of art and architecture. It is aimed to define the concept of “kitsch” in the light of the creative works of fine arts and architecture. Also in this research, aesthetic taste and the meaning beyond the concept have been evaluated. The parameters of the concept such as the meaning, content and form have been evaluated within the architectural works. The characteristics of the concept and the impression it gives have been examined through a case study in which the observations of a group of undergraduate and graduate students of architecture were determined. The method used in this case study was set to be in the form of a questionnaire that aims to clarify the ideas of the students related to the concept of “kitsch”. The students’ comments included the architectural aspects of the concept such as the taste, form, pleasure, aesthetics and consumption. The research also has provided information about the architectural evaluation of the concept concerning its popularity regardless of the authorities’ criticism and rejection. In this research, semantic and morphologic aspects of the concept, within the context of modern and post-modern manifestations of the architectural approach, have been analyzed and discussed thoroughly.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
URI: http://hdl.handle.net/11527/10438
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
848.pdf14.77 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.