Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10435
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorUluoğlu, Belkıstr_TR
dc.contributor.authorKeskin, Yasemintr_TR
dc.date2000tr_TR
dc.date.accessioned2015-11-18T15:21:28Z-
dc.date.available2015-11-18T15:21:28Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/10435-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2000en_US
dc.description.abstractMimari eleştiriler, dolaylı olarak mimarlık bilgisine katkı sağlarken, okuyucusu için de eleştiri nesnesine farklı bakışlar sunmaktadır. Mimarlık eleştirisinin konu edindiği nesnenin yorumlanmasında eleştirmenin bakış açısı, dünyayı nasıl gördüğü, meseleleri tartışırken takındığı tavır öznel bir durum oluşturmaktadır. Tezde bu öznelliğe ve her eleştirinin kendi konu nesnesine olan tavrının da o duruma özgü olmasına rağmen, farklı eleştirmenlerin aynı konu nesnesini işledikleri zaman, bu metinlerde mimarlık bilgisine ait bazı ortak kabullerin varlığının sorgulanması bu tezin yola çıkış düşüncesi olmuştur. Tez bu bağlamda, önce mimarlık bilgisinin tanımına girip, daha sonra eleştirinin yapısını, işlevini, ve kanon kurma özelliğini tartışarak, mimarlık eleştirisini, teorik mimarlık eleştirisi ve pratik mimarlık eleştirisi olarak ikiye ayırmıştır. Daha sonra pratik mimarlık eleştirisinin iki önemli yapısal elemanından biri olan eleştiri nesnesinin, onu var eden elemanlarla değerlendirilmesinden bahsetmiştir. Eleştirmenin, yani eleştiri öznesinin eleştirilere öznellik kazandıran gerçeklikleri, perspektifleri ve metotları tartışılmış, ve son olarak farklı eleştirmenler tarafından aynı eleştiri nesnesine yöneltilmiş eleştirel metinler üzerinde metin analizi. alan çalışması kapsamında, yapılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractThe critical writings on architecture, while producing knowledge of architecture indirectly, they also present different kinds of perspectives of the architectural object of criticism to the readers. It is very important to note the perspectives, realities or the circumstances and modes of the critics discussing the problematics of the critical object; i.e., the subjective or idiocentric mode of criticism. This thesis, atempts to investigate the answers to the question; whether there are common assumptions of the knowledge of architecture, stemming from the criticism of the same architectural object, by different architectural critics having subjectively composed factors; despite the speciality of the object of criticism.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstıtute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectMimarlık bilgisitr_TR
dc.subjectTeorik eleştiritr_TR
dc.subjectPratik eleştiritr_TR
dc.subjectEleştiri nesnesitr_TR
dc.subjectEleştirmenin gerçeklikleritr_TR
dc.subjectEleştirel kanontr_TR
dc.subjectArchitectural knowledgeen_US
dc.subjectTheoretical criticismen_US
dc.subjectPractical criticismen_US
dc.subjectReality of criticen_US
dc.subjectCritical canonen_US
dc.titleFarklı Mimarlık Eleştirilerinde Ortak Kabullerin Araştırılmasıtr_TR
dc.title.alternativeResearch Of Common Suppositions In Different Texts Of Architectural Criticismen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentBina Bilgisitr_TR
dc.contributor.departmentBuilding Technologyen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1039.pdf7.33 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.