Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10411
Title: Toplu Konut Planlamasında Esneklik Sorununa Ön Üretim Doğrultusunda Bir Yaklaşım Araştırması
Other Titles: An Approach Research Regarding The Prefabrication Technologies About Flexibility Problems In Mass Housing Planning
Authors: Kulaksızoğlu, Erol
Tortop, Hüseyin
Bina Bilgisi
Building Technology
Keywords: Toplu konut
esneklik
ön üretim teknolojileri
Mass Housing
Flexibility
Prefabrication Technologies
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Abstract: Toplu konut uygulamalarında öncelikle konut açığı sorunu çözümlenirken, kullanıcıların farklı yaşam biçimlerine ve aile yaşam süreci içinde değişen ihtiyaçlarına yeterince cevap verilememiştir. Bu farklı ve dinamik kullanıcı ihtiyaçları tek ve kalıplaşmış bir tasarım yaklaşımıyla karşılanagelmektedir. Bu ihtiyaçlar karşısında kullanıcıların değişken ihtiyaçlarına yönelik farklı mekan düzenlemelerine olanak veren esnek konut planlaması bir çözüm yolu olarak belirmektedir. Esnek konut araştırmaları bu doğrultuda farklı konut tasarımlarının ve uygulama sistemlerinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Toplu konut planlamasında esneklik amaçlı uygulamalarda taşıyıcı sistem ve mekan bölücü elemanların prefabrikasyon (ön üretim) teknolojileri doğrultusunda ele alınabilmesi bu tezin temel inceleme konusunu oluşturmaktadır.
The problem of house shortage was solved by mass housing applications, yet the different life styles of the users and their requirements that change during their life span could not be met. The different and dynamic user requirements are tried to be met by a single and one-for-all designs. The flexible house planning, that can make different setting arrangements for changing requirements of the users, appears to be a solution. Flexible housing research enabled the formation of different dwelling designs and application systems. In mass housing planning for flexibility purpose, the load bearing structure and setting separation elements can be presented in line with prefabrication technologies, constitute the main research subject of this thesis.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
URI: http://hdl.handle.net/11527/10411
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
615.pdf5.02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.