Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10408
Title: Geleneksel Türk Evinde Süreklilik Ve Kimlik Sorunu : Bursa Reyhan-kayhan-hanlar Bölgesinde Bir Araştırma
Other Titles: The Problem Of Continuousness And Identity In Traditional Turkish House: An Investigation At The Region Of Bursa-reyhan-hanlar
Authors: Gökmen, Gülçin Pulat
Avcı, Arzu
Bina Bilgisi
Building Technology
Keywords: Kimlik
Konut ve Süreklilik
Identity
House and Continuousness
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Abstract: Bu çalışmada ; kent kimliğinin korunması ve kaliteli bir yaşama çevresi oluşturulması açısından Geleneksel Türk yerleşme kültürünün sürekliliği ele alınmakta ; bu bağlamda Geleneksel Türk konutu ve kimlik konuları birbiri ile ilişki içerisinde işlenmektedir. Kaliteli bir yaşam çevresi için; kültürel ve tarihi sürekliliğin sağlanmasında, Geleneksel yerleşim ve konut dokusunun, gelecek kuşaklara aktarılması açısından, Geleneksel Türk Evi’nin süreklilik ve kimlik sorunu incelenirken; konut yerleşiminin yapıldığı yıllardaki özgün halinden günümüze ulaşmış olan durumu arasındaki fark ve değişimin saptanması, yeni durumun konutların ve yerleşimin kimliğini olumlu/olumsuz etkilerinin irdelenmesi, konutun kimliğinde sürekliliğin sağlanabilmesi için neler yapılabileceğinin ortaya konması amaçlanmaktadır. Kentlerde ortaya çıkan kimlik sorunlarına ve bu sorunların Geleneksel doku üzerine yaptığı etkilere değinilerek, yapılan literatür araştırma, çeşitli kurum ve kuruluşlarla görüşme, buralardan bilgi ve belge edinme ve anket yapma şeklinde gerçekleşen çalışma yöntemi açıklanmaktadır. Sonuçta, Geleneksel Türk konutunun sürekliliği ve kimlik sorununu ele alan tez, bir alan çalışması ile desteklenmektedir. Burada Bursa Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi tanıtılarak, veriler belirtilmekte, sonuçlar ve öneriler anlatılmaktadır.
In this study, the continuousness of traditional Turkish house as the point of surviving city identity formation of quality life environment. So the subjects traditional Turkish House and identity are examined together. For a qualified life environment, to have culturel and historical continuousness, to transfer traditional house to coming generations, while examining the problem of continuousness and identity of traditional Turkish house, the differences of past and the future, the capabilities for examining the effects of traditional Turkish house are examined. The studying method which is literature investigation, interviews with different associations explained and finally the thesis that examines the problem of continuousness and identity of traditional Turkish House is finished with a region study. Here Bursa Reyhan-Kayhan-Hanlar region is introduced, data’s stated, the results are explained.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
URI: http://hdl.handle.net/11527/10408
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
611.pdf13.34 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.