Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10389
Title: 1950-1970’lerde İstanbul’da Konut Mimarisi: Bağdat Caddesi Örneği
Other Titles: Residential Architecture In Istanbul Between 1950-1970s: Bağdat Street As A Case Study
Authors: Yürekli, Ferhan
Yazıcıoğlu, Zeynep
Bina Bilgisi
Building Technology
Keywords: Modern Mimari
İstanbul
Bağdat Caddesi
Konut
Modern Architecture
İstanbul
Bağdat Street
Housing - Dwelling
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Abstract: Bu çalışmada, İstanbul’un yoğun konut yerleşimlerinden, Anadolu yakasında yer alan Bağdat Caddesi ve paralelindeki sokaklarda 1950-1970 tarihleri arasında gelişmiş olan konut gruplarını incelemek ve değerlendirmek hedeflenmiştir. Bu konut gruplarının sahip oldukları özellikleri edinene kadar bölgede yaşanan tarihsel süreçler, İstanbul’un geçirdiği kentleşme hareketleri, Boğaziçi Köprüsü’nün yapılması, imar kanunu değişiklikleri ile şekillenen bölgede, incelenen yıllarda üretilmiş konutların bugün ortadan kalktığının gözlenmesi de böyle bir çalışma yapmada yönlendirici olmuştur
The region studied, Kadıköy, The Anatolian side of İstanbul, is one of the main housing areas and the housings which were built between 1950-1970s, were heavily influenced by the social, political and economical aspects of the Turkish Republic and also by the movements all over the world. This region is bounded by 2 main factors: one is the natural boundary of the Marmara Sea shore and the other is the artificial boundary,railway, which passes parallel to the Bağdat Street. Bağdat Street and the streets parallel to it are one of the main housing areas of Kadıköy district. The architectural discourse of these houses can be considered as Modern architecture and they are valuable with their unique character.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
URI: http://hdl.handle.net/11527/10389
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
298.pdf13.16 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.