Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10374
Title: Kıbrıs-karpaz Bölgesi, Kaleburnu Köyünde, İnsan-çevre İlişkilerinin Ve Konut Mekanın Değişimi
Other Titles: The Variaton Of Man-environment Relations And House Form In Cyprus-karpaz Region, Kaleburnu Village
Authors: Özsoy, Ahsen
Tozan, Asu
Bina Bilgisi
Building Technology
Keywords: İnsan-çevre etkileşimi
Kıbrıs-Karpaz Bölgesi
Kırsal yerleşim
Man-environment relations
Cyprus-Karpaz Region
Rural Settlement
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışma, konut formunu etkileyen faktörlerin değişiminin, konut mekanındaki yansımalarını saptamaya yöneliktir. Kıbrıs-Karpaz Bölgesi, Kaleburnu Köyünde ihtiyaçlar, teknoloji, politika, sosyo-ekonomik faktörler ve kültürde meydana gelen değişmeler bağlamında insan-çevre ilişkileri ve konut mekanı oluşturmadaki farklılaşmayı içermektedir. Çevre-davranış çalışmaları ışığında davranış etkileşim mekanizmaları ve kültür konusu ortaya konmuş, Kaleburnu özelinde uygun tekniklerle yapılan alan çalışması verileriyle biraraya getirilerek sonuç çıkarılmıştır. Alan çalışması sırasında veri toplamak için fotoğraf, görüşme, anket, röleve çıkarma ve arşiv teknikleri kullanılmıştır. Çalışma genelinde varılan sonuç ise Endüstri Devrimi sonrasında tüm dünyada yaşanan hızlı gelişime bağlı oarak değişim, Geleneksel Akdeniz Mimarisi özelliklerine sahip Kısrıs-Karpaz Bölgesinde konut mekanı ve yakın çevresini şekiellendirmede önemli değişiklikler gerçekleştiğidir.
This study is an analysis of the variation in design of home environments and their surroundings by the changing effects of needs, technology, politics, socio-economic factors and changes in culture. By the help of the man-envirnment studies, both man-environmet interactions in nature and culture subjects are defined. These theoretical topics helped to make some comments and bring a conclusion to a specific case-study realized in Kaleburnu Village at Karpaz Region in Cyprus. Some environment-behaviour research techniques was used in order to collect data in Kaleburnu. As a result, the great changing in every field of life after Industrial Revolution also effected the house forming process and traditional lifestyle of rural settlements of Cyprus which have Meditterranean Vernacular characteristics.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2000
URI: http://hdl.handle.net/11527/10374
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1158.pdf8.92 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.