Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10321
Title: Betonarme Ve Çelik Hafif Taşıyıcılı Yapı Sistemlerinin Kaba Yapı Aşamasında Maliyetlerinin İrdelenmesi
Other Titles: The Cost Comparasion Between Reinforced Concrete And Light Steel Structural Systems At The Phase Of Coarse Structure
Authors: Işık, Bilge
Balcı, Emel
Yapı Bilgisi
Architectural Design
Keywords: Hafif Çelik
Maliyet
Betonarme Taşıyıcı
Light Steel
Cost
Reinforced Concrete
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Türkiye’de çelik hafif yapı sisteminin kullanımı 17 Ağustos 1999 İzmit depremi sonrasındaki büyük can kaybı ve bina yıkımı sonrasında ,mevcut yapım sistemlerinin irdelenmesi sonucunda başlamıştır. Bu çalışmada, çelik hafif taşıyıcılı yapı sisteminde kullanılan bükme sac profiller ile bilgi verilecek, birleştirme detaylar, birleştirme teknikleri, taşıyıcı sitem özellikleri, tesisat ile uyumu, yapı ekolojisinden bahsedilecektir. Ülkemiz için çok yeni bir sistem olan çelik hafif taşıyıcılı yapı sisteminde bilinmeyen noktalar olan korozyon, yangın, ısı ve ses yalıtımına dikkat çekilecektir. Bu çalışmada, , betonarme ve çelik hafif taşıyıcılı yapı sistemlerinin karşılaştırılmasında kullanılmak üzere bir plan tipi seçilecek, bu plan tipi üzerinden ülkemizde en çok uygulama gören yapı sistemi olan betonarme taşıyıcılı yapı sistemi ile ülkemiz için yeni bir sistem olan çelik hafif taşıyıcılı yapı sisteminin kaba yapı aşamasında maliyetleri irdelenecektir.
In Turkey, after the earthquake in İzmit where there has been a lot of losses and demolitions, the use of light-steel construction system has been considered after examining the existing systems. In this study, there will be information about the bended iron profiles used in light-steel construction system; connection details, connection techniques, carrying system features, matching the installation, structural ecology is going to be mentioned. Besides this, corrosion, fire, heat and noise insulation, will be mentioned as well. Because the system is new for Turkey, the unknowns of the system will be mentioned. In Turkey, the use of reinforced concrete is very common. The comparison between reinforced concrete and light-steel structural system; lightness, durability, timing, human resources, architectural features and the cost criterion. Besides this, there will be a plan type chosen and according to this plan type, at the phase of coarse structure for both of the costs will be considered.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
URI: http://hdl.handle.net/11527/10321
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1895.pdf1.21 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.