Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10317
Title: İklimlendirme Sistemleri Gürültüsü Açısından İski İkitelli Kültür Merkezi’nin Performans Değerlendirilmesi
Other Titles: Performance Evaluation Of Iski Ikitelli Cultural Center According To Hvac System Noise
Authors: Demirkale, Sevtap Yılmaz
Akçadağ, Mete
Yapı Bilgisi
Architectural Design
Keywords: İklimlendirme sistemi
fan
hava kanalı
gürültü
gürültü kriteri
H.V.A.C.
fan
duct
noise
noise criteria
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışma, Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme (HVAC) sistemlerindeki ana gürültü kaynaklarını, bu gürültü kaynaklarından gürültünün oluşmasını, iklimlendirilen hacimlere yayılmasını ve çeşitli önlemlerle kontrolünü inceler. Ana başlıklar, hava dağıtım ve toplama sistemlerindeki fanlar, hava akış hacmini ayarlayan kontrol damperleri, hava dağıtımında kulllanılan difüzör ve menfez gibi hava terminal cihazları, yalıtımlı ve yalıtımsız hava kanalları, kanal dirsekleri, plenumlar, karışım odaları ve değişken hacimli hava kontrol sistemleri, gürültü kaynağının ses gücü düzeyine bağlı olarak bir hacimdeki ses basınç düzeyi ve gürültü kriteri metodlarına göre İSKİ İkitelli Kültür Merkezi’nde iklimlendirme sistemlerinden kaynaklanan gürültünün konfor kriterini sağlaması için gerekli gürültü azaltım hesaplamalarını içerir.
This study considers the major sources of noise in heating, ventilating, and air-conditioning (HVAC) systems, how noise from these sources is generated and transmitted to the rooms being served, and how noise can be controlled by some precautions. Major topics include fans, in the air supply and return systems, control dampers for regulating the volume of airflow, air terminal devices such as diffusers and grilles, which are used to distribute air, lined and unlined ducts, duct elbows, sound attenuators, mixing boxes, variable air volume systems, conversion between sound power level of a source and the sound pressure level in a room and calculation of the attenuation required in ISKI Ikitelli Cultural Center to meet a selected noise criteria from one of several noise criteria methods.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
URI: http://hdl.handle.net/11527/10317
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1716.pdf3.34 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.