Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10209
Title: Çorum Organize Sanayi Bölgesi Afet Bilgi Sistemi Altyapısının Oluşturulması
Other Titles: Constitution Of Disaster Information System Infrastructure In Corum Organized Industrial Zone
Authors: Şahin, Muhammed
Alkan, Mehmet N.
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği
Geodesy and Photogrametry Engineering
Keywords: Türkiye Afet Bilgi Sistemi
Afet Yönetimi
Coğrafi Bilgi Sistemi
Turkey Disaster Information System
Disaster Management
Gographical
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde bir afet yönetimi bilgi sistemi altyapısı oluşturulmuştur. Bunun yanı sıra bölge genelinde doğal, teknolojik ve insan kaynaklı afetlerin gerçekleşmesi olasılıkları da incelenmiş ve bunlarla ilgili varsayım ve önerilerde bulunulmuştur. Ayrıca, bölge genelinde toplanan bütün veriler ışığında çeşitli planlamalar yapılmıştır. Gelecekte bu sahada yada bölge genelinde yapılabilecek afet yönetimi bilgi sistemi çalışmalarında da kullanılabilecek bir örnek projede oluşturulmuştur.
In this study, infrastructure of a disaster management information system in Corum Organized Industrial Zone is formed. Also, probabilities of natural, technological and human-made disasters and hypothesis and suggestions are presented. Also, different plans are constructed according to the datas collected from all over the region. A sample work for a possible disaster management information system in this region or all over the zone is presented that would be made in the future.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
URI: http://hdl.handle.net/11527/10209
Appears in Collections:Geomatik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3333.pdf3.67 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.