Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10189
Title: Denizlerdeki Yağ Tabakasının İzlenmesinde Radar Uydu Görüntülerinin Kullanımı
Other Titles: The Usage Of Radar Images In Oil Spill Detection
Authors: Sunar, Prof Filiz
Akkartal, Ayda Fıtriye
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği
Geodesy and Photogrametry Engineering
Keywords: Radar görüntüleri
Filtreleme
Doku analizi
Yağ Tabakası
Radar images
Filtering
Texture Analysis
Oil Spill
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Tanker kazaları da dahil olmak üzere denizlerde gerçeklestirilen yağ desarjları deniz ekosistemine tehlikeli boyutlarda etkiyen etkilere sahiptir. Üç bir tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye, sahip olduğu yoğun tanker trafiği ile önemli bir risk altındadır. Yağ desarjı ve etkilerinden korunmak ve olası bir durumda erken müdahale yapabilmek için bir gözlemleme sistemi ve yağ desarjını ayırt edebilecek bir metodolojiye ihtiyaç vardır. Yağ desarjlarına müdahale edebilmek için, yağın cinsinin, alansal boyutunun, fiziksel pozisyonunun, eğer varsa yakınlarındaki geminin ve yağ olasılığının önceden belirlenmesi gerekmektedir. Bu amaçla, gerekli önlemlerin alınmasında ve hatta kirleticinin tespit edilmesinde uydu tabanlı yağ desarjı gözlemleme sitemleri kullanılmaktadır. Günümüzde, yapay açıklıklı radar olarak bilinen SAR görüntüleri denizlerde desarj edilen yağ tabakasının yüksek doğruluklu tespitinde temel veri kaynağı olarak kullanılmaktadır.
Discharge of oil including with the tanker accidents have the most dangerous and hazardous effects on marine environment. Turkey, with its surrounded coasts and heavy tanker traffic is under a critical danger of petroleum hazard. A monitoring system and oil spill detection methodology should be used to prevent and interfere immediately. In order to interfere the oil spill, it is important to identify the type, aerial extent, position, (nearest ship position if any), the possibility percentage etc. For this purpose, satellite-based oil pollution monitoring systems are being used to take precautions and even to determine the possible polluter. Today, Synthetic Aperture Radar (SAR) satellites are the main data sources to detect the oil spills discharged into the sea with sufficient accuracies.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
URI: http://hdl.handle.net/11527/10189
Appears in Collections:Geomatik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7667.pdf23.7 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.