Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10146
Title: Üsküdar Şevket Kurukahveci Evi Restorasyon Projesi
Other Titles: Uskudar Sevket Kurukahveci House Restoration Project
Authors: Kahya, Yegan
Özkan, Deniz
Restorasyon
Restoration
Keywords: Restorasyon
Üsküdar
Doğancılar
Restoration
Uskudar
Dogancilar
Issue Date: 31-Dec-2010
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Tarih boyunca önemli ulaşım ve konaklama merkezi olan Üsküdar, 1453’te İstanbul’un fethi ile hızla gelişme göstermiş, gerek anıtsal gerekse sivil mimari eserlerle yüzyıllar boyunca kentin önemli yerleşim yerlerinden biri olma özelliğini korumuştur. Tez konusu olarak seçilen Şevket Kurukahveci Evi, 19. yy sonu 20.yy başı Osmanlı sivil mimarisinin günümüze ulaşan bir örneğidir. Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 08.01.1971 gün 5684 sayılı genel kararı ile korunması gerekli sivil mimarlık örneği olarak tescil edilmiştir. Bu çalışmanın amacı; günümüze kadar ulaşan bu yapının mevcut durumunun belgelenmesi ve yapıldığı dönemin özelliklerini kaybetmeden, çağdaş konfor ve sağlık koşulları da sağlanarak, gelecek kuşaklara aktarılabilmesidir. Bu amaç doğrultusunda yapının rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlanmıştır.
Uskudar, which has been an important transportation and accommodation center in history, developed fast after conquest of Istanbul in 1453, and by means of monumental and civil architectural heritage, preserved its property of being an important settlement place for centuries. This thesis study, Sevket Kurukahveci House, is an example of late 19th century and early 20th century of Ottoman civil architecture, which has reached until today. The house was registered at 08.01.1971 as “an example of civil architecture which has to be conserved” by the 5684 numbered decision of Conservation of Cultural and Natural Property (GEAYK). The aim of this study is to document the present situation of the building and to carry it to the future, supplying modern comfort and health conditions, without disturbing the authenticity of the building. According to this goal measured drawing, restitution and restoration projects have been produced.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
URI: http://hdl.handle.net/11527/10146
Appears in Collections:Restorasyon Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2727.pdf22.95 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.