LEE- Müzik-Doktora

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Gözat

Son Başvurular

Şimdi gösteriliyor 1 - 2 / 2
 • Öge
  Efficiency in rehearsal: A study on choral conducting methodology
  (Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2020) Erdem, Burak Onur ; Özgen Öztürk, Yelda ; 657631 ; Müzik Ana Bilim Dalı
  The course of a rehearsal is part of the performance of a conductor. Considering that choral conductors have to plan a lot in advance to prepare a season and make sure that this plan functions well, it becomes evident that the efficiency level of a rehearsal is extremely important for an ensemble. Many factors have an impact on the efficiency of the rehearsal. The rehearsal methodology of the conductor, the planning of the schedule and its execution, the design of the rehearsal period itself, the conducting technique and the utilisation of the warm-up are prominent topics that should be discussed. On top of that, human factors like communication, motivation and discipline should be taken into consideration. All the literature considered, these elements all affect the rehearsal efficiency and function in combination. Logistics such as location, timing, transportation and subsistance are not to be neglected and they can be powerful in boosting performance, as well as decreasing rehearsal productivity when they are not taken care of. The allocation of the resources like the score library or the archive have strong effects on the outcomes of a rehearsal. Last but not least, the organisation within the choir, the self-governance structures, and the very existence of a board, extended representation tools, working groups, and general assembly are crucial for a healthy functioning of a choir, thus its efficiency in the rehearsals. Looking at the case study of the Wiener Singverein, a world-class choir with a rooted history and tradition, one can see how a season full of professional engagements can be managed with a membership of amateur singers. The case study primarily teaches the reader that the rehearsal is not a result of an improvised performance, but each and every aspect of it is carefully planned and crafted by the conductor and the driving forces of the choir. As a conclusion, this dissertation claims that five fundamental points can summarise the road to a more efficient rehearsal. These are the following points: Planning for different scenarios, preparing musically in great detail, communicating towards a positive environment, building a strong and sustainable team, and supporting the choir outside the rehearsal room.
 • Öge
  Top plate vibration analysis of the kanun instrument
  (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020) Ömeroğlu, Cem ; Karadoğan, Can ; 409032001 ; Müzik
  Bu çalışma kanun enstrümanının göğüs tahtasının titreşim analizine yoğunlaşmıştır. Çalışmanın amacı göğüs tahtasının doğal titreşim frekanslarını tam anlamıyla çalışan ve geçerliliği yine bu çalışmanın içinde ispatlanmış bir üç boyutlu fiziksel model yardımıyla tanımlamak ve tasarım sürecinde öngörebilmektir. Böylelikle ladin ve çınar ağaçları ile birlikte metal ve kompozit malzemeler için de enstrümanın göğüs tahtasının frekans spektrumu model sonuçları ile birlikte analiz edilip değerlendirilecektir. Yöntem, başlangıç olarak çekiç testi olarak adlandırılan darbe deneyi aracılığı ile doğal titreşim frekanslarını ölçmeye dayalı olan deneysel çalışmayı kullanmıştır. Göğüs tahtaları çekiç ile darbelenmiş ve darbe tepkileri bir ivmeölçer aracılığı ile bilgisayar yazılımına kaydedilmiştir. Plakalar üstünde ayrık ve birden fazla sayıda nokta araştırılmış ve bu bilgiler sonraki aşama olan üç boyutlu fiziksel modellemeyi doğrulama aşamasında kullanılmak üzere ayrılmış ve saklanmıştır. Böylece deneysel çalışma, fiziksel modellemenin doğru ve tutarlı bir şekilde çalıştığını sağlamak ve gerçek ortam şartlarına mümkün olduğunca yakınlık sağladığını göstermek amacı ile bir referans noktası olarak kullanılmıştır. Farklı göğüs tahtaları fiziksel olarak modellenerek malzeme karakteristik bilgileri tanımlanmış, sonuçlar bilgisayar yazılımı ile üç boyutlu fiziksel modelin serbest titreşim modlarına göre ilgili yazılımla hesaplanmıştır. Model hesaplamaları ile deney sonuçları birbirleri ile kesiştikten ve serbest titreşim modlarına göre sağlama yapıldıktan sonra, fiziksel modellemenin sonraki çalışmalarda güvenli bir şekilde kullanılabilirliği onaylanmıştır. Sonrasında ise her iki farklı ağaç için sabitlenmiş titreşim modları çalışılmış ve sonuçlar aşağıdaki şekilde değerlendirilmiştir; İki ağacın sabitlenmiş titreşim modları karşılaştırıldığında; çınar ağacının (22) ladine (18) göre enstrümanın frekans aralığında daha fazla doğuşkan içeriğine sahip olduğu gözlemlenmiştir. Bu sonuç çınar ağacının göğüs tahtasının gürlük ve ses yayılımı anlamında ladine göre daha fazla potansiyele sahip olduğunu açıklayabilir. Geometriyi oluşturan plaka boyutlarında yapılacak cm bazında bir değişiklik dahi doğal titreşim frekans sonuçlarını etkilemektedir. Bundan dolayı; sesin doğuşkan içeriği ve yayılım şiddetinin genliklere bağlı olarak ses alanı içerisinde değişmesi beklenebilir. Boyutlar dalga boylarını belirlemektedir. Bundan dolayı, ses hızı sabitken boyutlar değiştiğinde doğal titreşim frekansında değişiklik beklenebilir. Üretim aşamasında çeşitli göğüs tahtalarını incelerken tüm plakalar hemen hemen aynı geometriye ve ölçülere sahip olsalar dahi ağırlıkları dolayısıyla da yoğunluklarındaki değişkenlik gözlemlenmiştir. Kısaca; ağaçların yoğunluğu ve bağıl nem oranı doğal titreşim frekansını kuvvetli bir şekilde etkilemektedir. Katılarda ses hızı Young Modülü ve yoğunluğa bağlıdır. Bu şekilde sadece yoğunluk parametresi düşerse, doğal titreşim frekanslarının tam aksine arttığı gözlemlenmiştir. Ladin ve çınar ağaçlarının göğüs tahtaları frekans spektrumu içinde değişik bölgelerde rezonansa girmektedir. Bu durumda yine geometrilerdeki benzerliğe vurgu yapılabilir. Yoğunluğa ek olarak Young Modülü, Sertlik Modülü ve Poisson's oranları bu doğal titreşim frekanslarını hep birlikte belirlerler. Ek olarak, göğüs tahtası için ağaçlara alternatif olabilecek farklı malzemelerin incelenmesi de fiziksel modelleme yoluyla çalışılmıştır. Metal olarak Al 3003-H18, kompozit malzeme olarak da GFRP ve CFRP Toray malzemeleri bu aşamada sunulmuştur. Tüm malzemeler; plaka kalınlığı, enstrüman frekans sahasına düşen doğal frekans sayısı açısından karşılaştırılmış ve ek olarak malzeme özellikleri ile belirtilmiştir. Biçim ve geometri çalışmaları ise göğüs tahtası üzerinde tek delik ve üç delik olmak üzere alternatif olacak şekilde çalışılmış ve sunulmuştur. Sonuç olarak, göğüs tahtasında tek delikli GFRP Toray malzemesi ile doğal frekanslar için enstrüman frekans sahasında maksimum sayıda (25) harmonik elde edilmiştir. Modelde kullanılan sonlu elemanlar yöntemine ilişkin parametrelerden; formüller, algoritmalar ve sonraki aşamalarda yapılabilecek değişikliklerin, sayısal ses işleme ve sentezleme konusunda fiziksel modelleme araçları olarak da kullanılması beklenebilir.