BE- Bilgisayar Bilimleri Lisansüstü Programı - Doktora

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Gözat

Son Başvurular

Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
  • Öge
    Bilgi işlem ortamı sunan bulut için güvenlik düzenekleri
    (Bilişim Enstitüsü, 2015) Sandıkkaya, Mehmet Tahir ; Harmancı, Ali Emre ; 414365 ; Bilgisayar Bilimleri ; Computer Science
    Tez çalışmalarına bilgiişlem ortamı sunan bulutlara güvenlik düzenekleri oluşturmak için başlanmıştır. Düzeneklerin oluşturulması sırasında bir bütünlük içinde bilgiişlem ortamı sunan bulutların farklı güvenlik sorunları belirlenerek ve irdelenerek her birine çözüm sunulur. Günümüzde sık kullanılan bilgiişlem ortamı sunan bulutların güvenlik gereksinimlerinin giderilmesine yönelik girişimle teze başlanır. Kurulu bilgiişlem ortamı sunan bulutlar işlem gücünü çoğunlukla izlekler yoluyla sunar. Bu bulutlarda işlem yapanların verilerinin birbirine karışmaması için izleklerin yalıtımı güvenliğin temelini oluşturur. İzlek yalıtımı araştırılmış, yalıtımın sınırları gösterilmiştir. Yeni bir yaklaşımla işlem gücünü sunmada süreçlerin kullanılması önerilerek pek çok düzeneğin birlikte çalışabileceği bir tasarımla teze devam edilir. Sorunlar ve çözümler sıralanır. Yenilikçi yaklaşımlarla tasarım genişletilir. Süreçlerin bulutta güvenli çalıştırılmaları, yalıtımları, erişim kurallarının ve buluttaki kaynakların kullanımının yönetimi, bu sırada alınması gereken kriptolojik önlemleri bir arada içeren süreç kozaları tanıtılır. Bulutu kullanan tarafla bulutta hizmet sağlayan tarafın eşit sayılarak bulutta gerçekleşen olayların tarafsız ve yadsınamaz biçimde günlük kayıtlarına aktarıldığı, biçimsel olarak doğrulanmış bir düzenek tanıtılır ve bulutlarda önemli bir sorun oluşturan tek tarafın denetimindeki günlüklere bir seçenek oluşturur. Tezde, işlem gücünün süreçler yoluyla kullanıldığı bilgiişlem ortamı sunan bulutlara ağırlık verilmekle birlikte, bulut kavramıyla birlikte ortaya çıkan buluta özgü güvenlik tehditleri belirlenmiş; bunlara karşı yenilikçi önlemler geliştirilmiş; belirlenen tüm tehditleri bütünlük içinde önlemeye yönelik, olurluğu yüksek, kullanışlı "bilgiişlem ortamı sunan bulut için güvenlik düzenekleri" tasarlanmıştır. Tez, hem var olan ve kullanılan bilgiişlem ortamı sunan bulutlara yaptığı katkılarla hem de bilgiişlem ortamı sunan bulutların kullanımı üzerine getirdiği yeni öneriler ve bilimsel literatüre kattığı yenilikçi güvenlik düzeneği tasarımlarıyla bilgiişlem ortamı sunan bulutların güvenliği konusunda kapsamlı bir çalışmadır.