İç Mimarlık

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Gözat

Son Başvurular

Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
  • Öge
    [Yeniden]+ Ev Kurmak
    (İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, 2020) Cordan, Özge ; Ertaş Beşir, Şebnem ; Sönmez, Elif ; İç Mimarlık
    “Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin Uyumu için Modern Yaşam ve Kültürel Koşullara Uygun İç Mekana Yönelik Konut Tasarlama İlkelerinin Belirlenmesi ve Tasarım Önerilerinin Geliştirilmesi” başlıklı 118K441 no’lu proje, TÜBİTAK 3001-Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı çerçevesinde hazırlanmıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr.Özge CORDAN’ın proje yürütücüsü olduğu araştırma ekibinde, Karadeniz Teknik Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü’nden Doç.Dr.Şebnem ERTAŞ BEŞİR ve Altınbaş Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nden Dr.Öğr.Üyesi Elif SÖNMEZ araştırmacı, Klinik psikolog Dr. Çiğdem KUDİAKİ danışman, Özyeğin Üniversitesi Tasarım, Teknoloji ve Toplum Doktora Programı öğrencisi Talia ÖZCAN AKTAN ile İstanbul Teknik Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Araş.Gör. Uğur Efe UÇAR bursiyer olarak görev almışlardır. ‘Tasarım Kataloğu’, projenin ‘Tasarım Önerilerinin Geliştirilmesi’ iş paketinin, ‘Tasarım Stüdyosu’ ve ‘Tasarım Atölyesi’ adımlarında üretilen işlerden oluşmaktadır.Ayrıca, her iki adımda üretilen çalışmaların yer aldığı sergi etkinliği de katalogda yer bulmaktadır. Tasarım stüdyosu ve tasarım atölyesi çalışmalarında, tasarım eğitiminin bel kemiğini oluşturan stüdyo ortamı, hem öğrenciler hem de yürütücüler açısından, karşılıklı diyaloğa ve eleştiriye açık verimli bir üretim platformu oluşmasını sağlamış ve stüdyoda yaratılan sinerji, tüm çalışmalara sirayet etmiştir. Öğrencilerin, projeye ve araştırma konusuna gösterdikleri ilgi, duyarlılık, araştırma ve öğrenme isteklerinin yanısıra, güncel bir konuda gerçek kullanıcılar ile çalışmak ve verili tasarım problemine çözüm önerileri geliştirmek bakımından gösterdikleri gayret da oldukça dikkate değerdir. Bu verimli ortamın ürünü olan çalışmaların, tasarımcılara, tasarım öğrencilerine ve sektöre, akademisyenlere, araştırmacılara, ilgili kurum ve kuruluşlara ve bu projenin öznesi olan Suriyelilere katkı sağlaması en büyük dileğimiz… Bu çerçevede, tasarım stüdyosu ve tasarım atölye çalışmalarına katılan tüm öğrencilerimize, projeye kattıkları değer için özel teşekkürlerimi sunarım. Tasarım stüdyosunda, proje ekibi ile birlikte görev ve sorumluluk üstlenen, Altınbaş Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nden Dr.Öğr.Gör.Tülay ŞAMLIOĞLU’na, Öğr. Gör. Özgür KAYABEY’e ve Araş.Gör. Ece YILDIRIM’a, İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İç Mimari Tasarım Uluslararası Yüksek Lisans Programı’nda görevli Araş.Gör.Sıla Burcu BAŞARIR’a; Tasarım atölyesine yürütücü olarak katkıda bulunan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü’nden Doç. Osman ARAYICI’ya, Altınbaş Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nden Öğr.Gör.Özgür KAYABAY ve Dr.Öğr. Üyesi Orkunt TURGAY’a, İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nden Dr.Öğr.Gör. Layıka Ney Ece ARIBURUN KIRCA ve Dr.Öğr.Üyesi Özge ÇELİKOĞLU’na, Marmara Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü’nden Doç.Tonguç TOKOL’a ve Can Taşkent Mimarlık’tan Y. Mimar Can TAŞKENT’e, ilgili süreçlerin hazırlık aşamasında yoğun emek harcayan Talia ÖZCAN AKTAN ile tasarım kataloğunun hazırlanmasını büyük bir titizlikle yürüten Uğur Efe UÇAR’a sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Projenin, tasarım önerilerinin geliştirilmesi aşaması da dahil olmak üzere her aşamada, yardım ve desteklerini esirgemeyen İstanbul ili Sultanbeyli ilçesi Belediye Başkanlığı’na, Mülteciler ve Sığınmacılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ne, Strateji Geliştirme Müdürlüğü’ne, başta Rewa DEMASHKI olmak üzere Suriyeli tercümanlarımıza ve evlerinin kapılarını bizlere defalarca büyük bir dostlukla açan ve misafirperverliklerini esirgemeyen Suriyelilere minnet ve teşekkürlerimi sunarım. Kataloğun e-book olarak, www.polen.itu.edu.tr üzerinden yayınlanmasına ve süresiz erişime açılmasına imkan sağlayan İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü’ne, şahsım ve ekibim adına özel teşekkürlerimi sunarım. Doç.Dr.Özge CORDAN Proje Yürütücüsü, İTÜ