Peyzaj Mimarlığı

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Gözat

Son Başvurular

Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
  • Öge
    Türkiye peyzajları II. ulusal konferansı "peyzaj politikaları": II. ulusal PEMKON konferansı, 20-21 Kasım 2017, İstanbul,bildiri kitabı
    (İstanbul Teknik Üniversitesi, 2018-01-08) İstanbul Teknik Üniversitesi ; Peyzaj Mimarlığı ; Lanscape Architecture ; Tunçay, Hayriye Eşbah ; Türk, Arzu
    Avrupa Peyzaj Sözleşmesi’ne göre “Peyzaj Politikası”, uzman kamu yetkilileri tarafından peyzajların korunması, yönetilmesi ve planlanması konusunda özel tedbirler almayı amaçlayan genel prensipler, stratejiler ve rehber kuralların bütünüdür. Ülkemizdeki kentsel-kırsal, doğal-kültürel her türlü peyzajın korunması ve sürdürülebilir şekilde kullanımı için ülkesel, bölgesel ve yerel ölçekte her tür etkinliğin amaç, yöntem ve içerik olarak düzen- lenme ve gerçekleştirilme esaslarını Peyzaj Politikaları belirlemektedir. PEMKON tarafından ikincisi düzenlenen Türkiye Peyzajları Ulusal Konferansı’nın bu yılki başlığı “Peyzaj Politi- kaları”dır. Ülkemizdeki Peyzaj Politikaları, Peyzaj Mimarlığının farklı çalışma alanları üze- rinden disiplinlerarası bir bakış açısı ile tartışılmıştır. İTÜ Peyzaj Mimarlığı Bölümünün organizasyonu ile 20-21 Kasım 2017 tarihleri arasından Peyzaj Politikaları başlığı ile düzenlenen Türkiye Peyzajları II Ulusal Konfersansını 100’ü aşkın dileyici takip etmiştir. 17 farklı üniversiteden gelen akademisyenlerin ve ayrıca kamu ve sivil toplum örgütlerinden gelen konuşmacıların sunduğu 27 adet bildiri bu kitapta yer al- maktadır. Kırsal Peyzaj politikaları, kentsel peyzaj politikaları, planlama-tasarım politikaları, peyzaj yönetimi politikaları, koruma (yasal-yönetsel) politikaları, imar politikaları, kentsel tasarım/yenileme politikaları, enerji ve madencilik politikaları, peyzaj onarımı politikaları, ulaşım politikaları, avrupa peyzaj sözleşmesi ve politikaları temaları ekseninde toplanan bildi- rilerin ve konferans sonunda düzenlenen panelin ana çıktısı olarak ülkemizdeki peyzajların korunması, yönetilmesi, planlanması ve tasarımı konusunda mevzuat anlamında yeterli düzen- lemenin olmasına rağmen bu mevzuatların uygulanması ve izlenmesi ile ilgili sorunların, kurumlar arası iletişimsizlik ve koordinasyon eksiklerinin ülkemiz peyzajlarının sürdürülebi- lirliği açısından etkin sonuçlar doğurmadığı sonucunda hemfikir kalınmıştır. Konferansın ülkemiz peyzajları için başta kamu kurum ve kuruluşları ile bu konuda çalışan bilim camiasına ülkemizdeki kırsal, kentsel, tarihi peyzaj alanlarının sürdürülebilir planla- ması, tasarımı, yönetimi ve korunması ile ilgili yol gösteren bir aktivite olduğu ve bu konuda ülkemizde gerek mevzuat gerekse uygulamadaki eksikliklerin ortaya konulması ve somut öneriler geliştirilmesi açısından kongrenin önemli çıktılarının olduğunu vurgulamak isteriz.