LEE- Uydu Haberleşme ve Uzaktan Algılama-Yüksek Lisans

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Gözat

Son Başvurular

Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
  • Öge
    Bölgesel ölçekte klorofil-a konsantrasyonunun belirlenmesinde sentınel-3 olcı verilerinin kullanım olanaklarının araştırılması
    (Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2022-01-17) Demir, Başak ; Kaya, Şinasi ; 705181022 ; Uydu Haberleşmesi Ve Uzaktan Algılama ; Satellite Communication and Remote Sensing
    Türkiye güneyde Akdeniz, kuzeyde Karadeniz, batıda Ege Denizi ile çevrilidir. Ülke sınırları içinde bulunan Marmara Denizi, Karadeniz'i Ege Denizi ve Akdeniz'e bağlar. Birbiriyle bağlantılı olan bu denizlerin izlenmesi doğal çevrenin sağlığı ve canlılar için önemlidir. Uzaktan algılama çalışmalarıyla yapılan araştırmalar sonucu denizlerdeki problemler tespit edilmektedir. Marmara Denizi birçok ekosistemi etkilemesiyle birlikte insan sağlığı içinde önemli bir iç denizdir. Denizin kirliliği doğrudan ya da dolaylı yollarla bütün canlıların hayatına olumsuz yansıyacaktır. Evsel, ticari, endüstriyel, doğal ve tarımsal gibi birçok nedenle deniz kirliliği artmaktadır. Bu durum Marmara Denizi'nde organik ve inorganik kirleticilerin çoğalmasıyla deniz suyuna ve denizde bulunan ekosisteme ciddi zararlar vermektedir. Bununla birlikte Avrupa'nın en büyük ikinci nehri olan Tuna Nehri'nin sanayinin yoğun olduğu ülkelerden, yerleşim yerlerinden ve tarım alanlarından geçerek Karadeniz'e ulaşması ve Karadeniz'de oluşturduğu kirliliğin Marmara Denizi'ne yansımasıda deniz kirliliğinde büyük bir etkendir. Sentinel-3 OLCI deniz ve yeryüzü hakkında bilgi kaydeden bir uydudur. Çevre ve iklimsel gözlem çalışmalarında da kullanılmaktadır. Sentinel-3A ve Sentinel-3B olmak üzere iki özdeş uyduya sahiptir. Tez kapsamında Sentinel-3 OLCI uydu görüntü verileriyle Karadeniz'in batısında ve Marmara Denizi'ndeki klorofil-a konsantrasyonunun neden olduğu kirlilik incelenmiştir. Veriler Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliğinde belirlenen su kalite sınıflarına göre 9 sınıfa ayrılmış ve makine öğrenme algoritması olan destek vektör makinesi (SVM) kullanılarak kontrollü sınıflandırma yapılmıştır. Destek vektör makinesi iki sınıflı doğrusal verilerin veya çok sınıflı doğrusal olmayan verilerin sınıflandırılması için tasarlanmış bir algoritmadır. Farklı mevsimlerde alınan 2020 yılına ait sınıflandırılmış uydu görüntülerine göre klorofil-a konsantrasyonunun ilkbaharda en yüksek sonbaharda en düşük olduğu belirlenmiştir. Bununla ilişkili olarak alg konsantrasyonunun da ilkbahar aylarında artış göstermesi bu durumu desteklemektedir. Ek olarak Tuna Nehri'nin Karadeniz'de yarattığı kirliliğin Marmara Denizi'ne yansımasıyla deniz kirliliğinin arttığı değerlendirilmiştir. Suda yaşayan algler fotosentez yapan canlılardır. Deniz yüzeyinin kirli olması güneş ışınlarını engellediği için bu canlıların fotosentez yapmasına izin vermemektedir. Deniz yüzeyinin kirliliği sonucu ısı dengesi de bozulmaktadır. Bunların sonucunda algler çoğalarak salgı üretir ve müsilaj (deniz salyası) problemine neden olmaktadır. 2021 yılının bahar mevsimine ait Sentinel-3 OLCI (Ocean and Land Colour Instrument) uydu görüntü verileri incelendiğinde 2020 yılının bahar mevsimine kıyasla Marmara Denizi'ndeki klorofil-a oranında artış görülmüştür. Buna bağlı olarak oluşan müsilaj Marmara Denizi'nde büyük bir soruna neden olmuştur. Müsilaj probleminin kontrol altına alınabilmesi için Marmara Denizi ve Batı Karadeniz'in düzenli olarak izlenmesi gerekmektedir. Sentinel-3 OLCI verileriyle yapılan çalışmalar, yıl içinde mevsimlere bağlı klorofil-a konsantrasyonundaki değişimin takip edilmesi için iyi bir seçenek olabilir. Bunun dışında OLCI için geçmiş yıllara ait verileri bulmak her zaman mümkün olmamaktadır. Bu durumda yapılan çalışmaların farklı uydu görüntüleriyle desteklenmesi çalışmaların sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından bir gereklilik olacaktır.