Belge/ Diğer

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Gözat

Son Başvurular

Şimdi gösteriliyor 1 - 5 / 12
 • Öge
  Mustafa İnan hakkında biyografik bilgi formu
  ( 0000) Bilinmiyor ; Mustafa İnan Kütüphanesi
  İnan için kendisi veya başkası tarafından hazırlanmış özgeçmiş mahiyetinde biyografik bilgi formu. Form hazırlandığı sırada İnan, İTÜ rektörlüğü görevini yerine getirmektedir.
 • Öge
  Üniversite senatolarının Milli Birlik Komitesi'ne gönderdiği itiraz ve talep yazısı
  ( 1961-11-10) Onar, Sıddık Sami ; İnan, Mustafa ; Uluöz, Mustafa ; Yetkin, Suut Kemal ; Fırat, Fehim ; Şensoy, Naci ; Kuran, Sait ; Bayraktar, Kâzım ; Ulutaş, İsmail ; Akurgal, Ekrem ; Talas, Cahit ; Onul, Behiç ; Tarıman, Celâl ; Mustafa İnan Kütüphanesi
  Dört üniversite senatosunun ve seçtiği temsilcilerin bir araya gelerek Milli Birlik Komitesi Yüksek Başkanlığı'na sunmak üzere hazırladıkları metin. Metin, Milli Birlik Komitesi'nce çıkartılan ve üniversite hocalarının tasfiyesini mümkün kılan 114 sayılı kanuna yönelik bir itirazı dile getirmektedir. Bilindiği üzere 27 Mayıs 1960 darbesi sonrası kurulan Milli Birlik Komitesi, kabul ettiği 114 sayılı kanun ile çeşitli üniversitelerden 147 akademisyeni, görevlerine bir daha dönmemek üzere üniversitelerden uzaklaştırmıştır. Tarihe "147ler" olarak geçen ve son derece tartışmalı bu karar, hem üniversite camiasında hem de öğrenciler arasında büyük bir huzursuzluk yaratmıştır. Üniversite yetkili organlarının bilgisi dışında, herhangi inandırıcı bir gerekçeye dayanmayan bu tasfiyeler, yalnızca söz konusu kişilerin haklarını ihlâle yol açmamış, aynı zamanda kısıtlı imkânlar ile bilimsel faaliyet yürüten üniversitelerin çalışmalarına sekte vurmuş, özerkliğini tehdit etmiştir. İşte bu mevzuda bir araya gelen akademisyenler, ortak bir metin kaleme alarak, tasfiye edilen akademisyenlerin bir an önce işlerine geri dönmelerini Milli Birlik Komitesi'nden talep etmişlerdir. İmzacıları arasında İnan'ın da olduğu talep ne yazık ki uzun bir süre kabul edilmemiş, yönetimin yeniden sivil bir hükümete geçmesinin ardından ancak 17.04.1962 yılında kabul edilmiş ve kanun iptal edilmiştir.
 • Öge
  Mustafa İnan'ın sürgülü cetveli ve kılıfı
  ( 0000) Bilinmiyor ; Mustafa İnan Kütüphanesi
  İnan'ın Sun Hemmi marka sürgülü cetveli ve deri kılıfı. Cetvel Japonya'da üretilmiş.
 • Öge
  Mustafa İnan'ın kol saati
  ( 0000) Bilinmiyor ; Mustafa İnan Kütüphanesi
  İnan'ın Eterna Matic marka Almanya üretimli otomatik mekanizmalı kol saati. Vefatından sonra saati eşi Jale İnan da kullanmıştır. Saat çalışır durumdadır ve kondisyonu da oldukça iyidir.
 • Öge
  Bir takvim yaprağı
  ( 1968-08-05) Bilinmiyor ; Mustafa İnan Kütüphanesi
  05.08.1968 tarihli takvim yaprağında İnan anılıyor.