FBE- Gayrimenkul Geliştirme Lisansüstü Programı

Bu topluluk için Kalıcı Uri

Gayrimenkul Geliştirme Ana Bilim Dalı altında bir lisansüstü programı olup, sadece yüksek lisans düzeyinde eğitim vermektedir. Araştırma konuları: •Gayrimenkul Finansmanı •Gayrimenkul Pazarlama •Gayrimenkul Hukuku •Konut Değerinin Mekansal Analizi •Ofis Kira Değerlerinin Mekansal Analizi •Koruma ve Yenilemenin Gayrimenkul Değerine Etkisi •Perakende Ticaret Kira Değerlerinin Mekansal Analizi •Altyapının Gayrimenkul Değerine Etkisi •Planlama Faaliyetlerinin Gayrimenkul Değerine Etkisi •Stratejik Planlama vb.

Gözat