İTÜ Yayınevi

Bu topluluk için Kalıcı Uri

Ülkemiz teknik eser yayıncılık tarihinde; Mühendishane Matbaasında basılmış olan Âşirefendizade Derviş Mehmed Hafid’in Mehâh-i Miyâh (Su Risâlesi, 1797), Başhoca İshak Efendi’nin Kava’id-i Ressamiye, Mehmed Fikri (Santur)’un Mukavemet-i Ecsam ve Muvazenet-i Tersimiye gibi çok değerli eserleri ile, 1923 yılında Mühendis Mektebi Kütüphane serisi ve 1930 yılında Yüksek Mühendis Mektebi Kütüphane serisinden yayınlanmış onlarca eser ile, 1930-2000 yılları arası basılmış sayısı 4000’ün üzerinde olan çoğu alanında temel kitaplar arasına girmiş tüm yayınlar ile çok önemli bir rol üstlenmiş İTÜ Yayınevi, tarihin ona yüklediği görevi gereği, yayım faaliyetine yeniden aynı etkinlikte devam etmek üzere 13 Ekim 2022'de açılmıştır.

Gözat