FBE- Mimari Tasarım Lisansüstü Programı

Bu topluluk için Kalıcı Uri

Mimarlık Ana Bilim Dalı altında bir lisansüstü programı olup, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermektedir.Araştırma Konuları: -Mimarlık kuramları, tasarlama kuramları, mimari yaklaşımlar -Estetik yaklaşımlar, mimaride algı, imaj, anlam ve kimlik -Çevre-davranış kuramları, kalite ve çevresel değerlendirme çalışmaları -Mimarlıkta insan bilimleri ve psikolojik içerikli çalışmalar, tasarlama ve düşünme -Kentsel çevre üzerine çalışmalar: Mimarlıkta sürdürülebilirlik, ekoloji vb.

Gözat