Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/2307
Title: İstanbul Kent Mekânında Kültürel / Yaratıcı Endüstrilerin Mekânsal Dağılımı Ve Yer Seçim Kriterleri - Beyoğlu Örneği
Other Titles: The Spatial Distributions And Locational Criteria Of The Cultural / Creative Industries In Istanbul Urban Area - Beyoglu Case
Authors: Çıracı, Hale
Öztürk, Fatma Pelin
Kentsel Tasarım
Urban Design
Keywords: Kültürel / yaratıcı endüstriler
yer seçim kriterleri
mekânsal dağılım
İstanbul
Beyoğlu
Cultural / creative industries
locational criteria
spatial distribution
İstanbul
Beyoğlu
Issue Date: 1-Jul-2009
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, kültürel / yaratıcı endüstrilerin İstanbul’daki mevcut mekânsal dağılımları ve sektörlerin Beyoğlu ilçesindeki yer seçim kriterleri; karşılaştırmalı analiz yöntemi ve sektör çalışanları ile yapılan birebir görüşmeler ile irdelenmiştir. Tez çalışmasının temelini oluşturan kavramsal inceleme ile kültür, popüler kültür, kitle kültürü, kültürel endüstriler ve yaratıcı endüstriler terimleri incelenmiş, çeşitli örnekler üzerinden sektörlerin kent mekânını kullanım biçimleri, yer seçimi kriterleri karşılaştırılmıştır. İstanbul’da bu endüstri oluşumlarının mevcut sektörel yapısının incelenmesinin ardından, kent planlama çalışmalarındaki yeri, sektörlerin kentsel ekonomik gelişme için taşıdığı önem değerlendirilmiştir. Beyoğlu’nda kültürel / yaratıcı endüstrilerde çalışanlar ile karşılıklı görüşme yöntemi ile yapılan araştırma da ise sektörlerin yer seçimini etkileyen sosyal ve fiziksel bileşenler tespit edilmiştir. Sonuçları literatürdeki çalışmalarla karşılaştırıldığında ise, kültürel / yaratıcı endüstrilerin mekânı kullanım yollarının, kümelenme sebeplerinin ve yer seçimi kriterlerinin benzer olduğu gözlenmiştir.
In this study, by the comparative analysis and the interviews with the creative workers, the current spatial distributions in Istanbul and the locational criteria of these industry formations in Beyoğlu are evaluated. The fundamental notions; culture, popular culture, mass culture, creativity, cultural industries and creative industries are examined. To point out the variations and similarities in different cases, the locational criteria and effects of these industry formations on urban areas are compared. In Istanbul these industry formations are strategically prominent for the development of the city as a result of spatial and economic restructuring effects on the city. In order to understand the existing pattern, the policy implications, planning practices and the urban regeneration project of Istanbul metropolitan municipality are considered. The interviews with the creative workers in Beyoğlu demonstrate the social and economic components that effect the spatial distributions and locational criteria of the sector. The comparison of the results with the examples given in the literature was in a good agreement; the reasons of clustering, effects of urban fabric and spatial tendencies of cultural / creative industries overlap in different cases.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
URI: http://hdl.handle.net/11527/2307
Appears in Collections:Kentsel Tasarım Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9440.pdf3.97 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.