Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/15574
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBoyraz, Pınartr_TR
dc.contributor.authorÖzkan, İstemtr_TR
dc.date2015tr_TR
dc.date.accessioned2018-05-18T13:42:15Z-
dc.date.available2018-05-18T13:42:15Z-
dc.date.issued2015-10-23tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/15574-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2015en_US
dc.description.abstractGelişen teknoloji ile birlikte, tüketicilerin beklentilerine cevap verebilmek için beyaz eşyalarda temel özelliklerinin yanı sıra farklı ilave özellikler arayışına girilmiştir. Bu doğrultuda, en çok kullanılan beyaz eşyalardan biri olan buzdolaplarında, soğutma ile tazeliği koruma özelliğinin yanı sıra farklı akıllı çözümlere de ihtiyaç duyulmaktadır. Bu tez kapsamında da, meyve ve sebzeler için tazeliği daha uzun süre koruyabilmek için ortam koşullarını optimum değerlerde tutan akıllı bir sistem çalışması yapılmıştır. Çalışmada, öncelikle meyve ve sebzeler için çürüme hızını etkileyen faktörler incelenmiştir. Çürüme hızını doğrudan etkileyen etilen oranı, ortam bağıl nemi ve sıcaklık ile ilgili bilgiler üzerinde durulduktan sonra, çürüme hızını yavaşlatmak için optimum değerler genellemeler yapılarak belirlenmiştir ve iki temel sistem üzerine çalışılmıştır, (1) ozon kontrol sistemi, (2) nem kontrol sistemi.tr_TR
dc.description.abstractNowadays, it is significantly important to respond to market requirements and what the customer actually needs. Also companies are actively seeking additional functionalities in home appliance sector to meet customers satisfaction and to be ahead from their competitors. In that respect, the most commonly used home appliance, which is refrigerator, needs also to have different aspects or solutions for freshness of the foods next to its main function which can be merely, cooling. This research and exploration is aimed to reach some conclusions to keep fruits and vegetables fresh for longer times while keeping the ambient conditions at optimum levels using a smart system. The study firstly investigates and explores factors that affect spoiling speed of fruits and vegetables. Spoiling speed is affected directly by ethylene gas amount, respiration speed and water loss.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsKurumsal arşive yüklenen tüm eserler telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsAll works uploaded to the institutional repository are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectAkıllı Sistemtr_TR
dc.subjectTazeliktr_TR
dc.subjectBuzdolabıtr_TR
dc.subjectSmart Systemen_US
dc.subjectFreshnessen_US
dc.subjectRefrigeratoren_US
dc.titleEv Tipi Buzdolapları İçin Akıllı Tazelik Çekmecesi Tasarımıtr_TR
dc.title.alternativeSmart Freshness Drawer Design For Household Refrigeratorsen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.authorID10062854tr_TR
dc.contributor.departmentMekatronik Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.departmentMechatronics Engineeringen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Mekatronik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10062854.pdf2.42 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.