Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/14022
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorİyisan, Receptr_TR
dc.contributor.authorYıldız, Murat Cantr_TR
dc.date2015tr_TR
dc.date.accessioned2017-03-10T08:42:17Z-
dc.date.available2017-03-10T08:42:17Z-
dc.date.issued2015-06-25tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/14022-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Instıtute of Science and Technology, 2015en_US
dc.description.abstractİstinat duvarları, iki farklı kottaki toprak yüzeyini tutmaya yarayan mühendislik yapılarıdır. Yanal itkilerin etkisi altında olan istinat duvarları, bu itkiye karşı koyacak şekilde tasarlanmalıdır. İstinat yapılarına statik yüklerin dışında dinamik yükler de etkimektedir. Özellikle birinci derece deprem bölgelerinde oluşan ek dinamik kuvvetler deprem sırasında önemli olmaktadır. Bundan dolayı güvenli bir şekilde tasarlanabilmeleri için duvar arkasında oluşacak statik yüklerle birlikte depremlerin oluşturduğu dinamik yüklerin de boyutlandırmada göz önüne alınması gerekmektedir. Bu çalışmada istinat duvarlarına etkiyen dinamik toprak basınçları farklı yöntemlere göre belirlenmiş ve sonuçlar karşılaştırılmıştır. Bu kapsamda Mononobe-Okabe, Seed-Whitman ve Wood olmak üzere 3 Yarı Statik yöntem ve Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkındaki Yönetmelik, Amerika Deprem Yönetmeliği, Japonya Deprem Yönetmeliği, Hindistan Deprem Yönetmeliği ve Eurocode 8 Deprem Yönetmeliği olmak üzere 5 temel yönetmelik ele alınmıştır. Bu hesaplama yöntemleri arasındaki farkların görülebilmesi amacıyla ülkemizde yürürlükte olan yönetmelik hükümleri gereğince değişik yükleme durumları için parametrik bir çalışma yapılmış, deprem bölgelerine göre istinat duvarına gelen dinamik ve toplam itkinin pratik amaçlar doğrultusunda belirlenebilmesi için tablo ve grafikler sunulmuştur. İstinat duvarına etkiyen dinamik toprak basınçlarının istinat duvarı yüksekliği (H), kayma mukavemeti açısı ( ), sürşaj yükü (q) ve duvar arkası dolgu eğimi (i) parametreleri ile etkisi incelenerek, analiz sonuçları çizelge ve şekiller ile yorumlanmıştır. Ayrıca, istinat duvarlarında tasarım için gerekli olan itki ve momentlerin belirlenmesi amacıyla Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkındaki Yönetmelik ve Eurocode 8 Deprem Yönetmeliği için itki ve devirici momentlerin belirlendiği tablolara yer verilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractRetaining walls are structures which keep the soil surface in two different levels. Retaining walls under the influence of lateral stresses must be designed to resist these impulses. Other than Static forces, dynamic forces affect retaining walls too. Especially in the first degree earthquake zone, additional dynamic forces formed during earthquakes are very important. Therefore, in order to design aforementioned retaining walls in a secure way, the size of dynamic load formed by earthquake must be taken into consideration in collaboration with static load formed at the back of the wall. In this study is calculation of dynamic earth pressures acting on retaining walls by using different methods and comparison of the results. In the direction of this aim, 3 semi-static methods including Mononobe-Okabe Method, Seed-Whitman Method and Wood Method, and 5 main regulations including Turkish, American, Japanese, Indian Seismic Code and Regulations and Eurocode 8 are studied. In order to be seen differences between these calculation methods, a parametrical study is done for various loading conditions according to Turkish Seismic Code. In pursuance of the determination of the dynamical and total thrust for practical purposes, tables and graphics are presented. The effect of wall length (H), internal friction angle (), surcharge load (q), and incline of filling (i) to dynamic earth pressures acting on retaining walls are analyzed and interpreted with tables and figures. Also, overturning and sliding moment tables are presented to enable for Turkish Seismic Code and Eurocode 8 Earthquake Regulation in order to determine required moments and forces for designing retaining walls.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectDinamik Toprak Basıncıtr_TR
dc.subjectİstinat Duvarıtr_TR
dc.subjectDynamic Earth Pressureen_US
dc.subjectRetaining Wallen_US
dc.titleİstinat Duvarına Etkiyen Dinamik Toprak Basınçlarıtr_TR
dc.title.alternativeDynamic Earth Pressures On Retaining Wallen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.authorID10077909tr_TR
dc.contributor.departmentİnşaat Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.departmentCivil Engineeringen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:İnşaat Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10077909.pdf7.69 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.