Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11192
Title: Uluslararası Sermaye Hareketleri Ve Türkiye
Other Titles: International Capital Movements And Turkey
Authors: Ansal, Hacer
Yazar, N. Çağrı
İşletme Mühendisliği
Management Engineering
Keywords: Sermaye hareketleri
Finansal kriz
Gelişen Piyasalar
Capital Movements
Financial Crises
Emerging Markets
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Abstract: Bu çalışmada İkinci Dünya Savaşı sonrası Batı ekonomilerinin yaşadığı canlanma sonucu biriken tasarrufun kontrolsüz bir biçimde küresel pazarlarda gezişi ve bu pazarlara yaptığı etkiler incelenmektedir. Bu gezinti küreselleşmenin sonucudur. Özellikle 1990’lı yıllarda bu akım spekülatif ve kısa vadeli bir kimlik kazanmıştır. Bu akımlar yönlerini gelişmekte olan piyasalara doğru değiştirmiş, bu ülkelere kendi potansiyellerinin ötesinde kaynak kullanma imkanı verirken, aynı zamanda parasal turbulans dönemlerinde ani çıkışlar yaparak finansal krizlere de yol açmışlardır. Türkiye’nin yakın dönem ekonomik istikrar programının çökmesine yol açan krizleri yine söz konusu yabancı özel sermaye hareketleri tetiklemiştir. Çalışmada bulunan sonuç, makroekonomik politikalara karar verilirken bu sermaye hareketlerinin politikalara göstereceği muhtemel tepkilerin göz önüne alınması ve dikkatli düzenlemelerin yardımıyla ülkeye daha az spekülatif, daha uzun vadeli yabancı yatırımların çekilmesi ihtiyacının altını çizmektedir.
In this study the uncontrolled global journey of surplus accumulated in Western economies as a result of economic recovery after World War II and its effects on global markets are analyzed. This journey is a result of “globalization”. Especially in 1990’s this movement has had a speculative and short term identity. This movement changed its direction towards newly developing countries, helped those countries use resources beyond their potential and at the same time caused financial crises, suddenly exiting the economies during monetary turbulance periods. The same international private capital movements triggered recent financial crises which caused the collapse of economic stability programme of Turkey again. The result of this study underlined the need to take the possible reactions of those capital movements into consideration when macroeconomic policies are being decided and attract longer term, less speculative foreign investments with the help of prudential regulations in the country.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
URI: http://hdl.handle.net/11527/11192
Appears in Collections:İşletme Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
270.pdf6.52 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.