Geriye Bütünleşme Stratejileri Ve Belirleme Yaklaşımları için İstatistikler