Taşıtlar Arası Haberleşme

thumbnail.default.alt
Tarih
2008-11-13
Yazarlar
Koçkan, Cafer
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu tez çalışması ile öncelikle kablosuz ağ teknolojileri araştırılmıştır. Araştırma sonucunda belirlenen uygun ağ teknolojisiyle, araçtan araca bir ağ kurulum uygulaması gerçekleştirilmiştir, trafik bilgisinin araçlar arasında güvenli bir şekilde dolaşabilmesi için uygun çözümler araştırılmıştır. Bu yeni ağ türüyle birlikte araçlar arasında bilgi alışverişi amaçlanmaktadır. Seyir esnasında elde edilen bilgiyle, araç şoförü, içinde bulunduğu trafik ve çevre koşullarıyla ilgili daha fazla bilgilendirilmiş ve de bu yolla koşulların daha iyi farkında olabilecektir. Özellikle acil durumlarda erken uyarı sisteminin devreye geçirilmesi bu haberleşmenin sağlayacağı önemli bir faydadır. Uygulamaya geçmeden önce bu tip bir haberleşmeyi sağlayabilecek modern bir aracın gereksinimleri çıkarılmıştır. Uygulama çerçevesinde kablosuz zigbee geliştirme bordları ve GPS cihazıyla kurulan bir platformda, konum bilgisi bir düğüm tarafından elde edilerek kablosuz ağda broadcast ve ad hoc on demand distance vector yönlendirme metodları kullanılarak dolaştırılacaktır.
This thesis investigates wireless network techniques which could be deployed for vehicular applications. With a suitable technique, an application tesbed will be issued, to safely disseminate data between vehicles an appropriate approach will be proposed. This information allows a driver assistance system to be aware of the local situation in a wide area. This way, it can provide up-to-date travel and traffic information such as the traffic status or hazard and emergency warnings An application test bed will be setup. This testbed will consist of Sensnode zigbee bords and EZ-10 GPS receiver. GPS information taken from GPS receiver will be disseminated between the zigbee boards. For information dissemination broadcasting and adhoc ondemand distance vector routing will bi deployed.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
kablosuz haberleşme, yapısız yönlendirme, zigbee, araç haberleşmesi, ad hoc networking, routing, vehicle communiciat
Alıntı