Eğimli Palplanş Ve Temel Zemini Özelliklerinin Baraj Altındaki Sızmaya Etkisi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Mohamed, Hasan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada tasarımcıların ihtiyacı olan baraj altındaki sızmalarla ilgili çıkış yük eğimi ve kaldırma kuvveti gibi önemli parametrelerin belirlenmesi bir matematik modelle incelenmiştir. Bu büyüklüklerden başka temel zemini özellikleri de borulanma veya alttan kaldırmaya dolayısıyla yapının sağlamlık riskine etkileri vardır. Yapının altına yerleştirilen palplanşlar bu tehlikelerin azalmasında etkili olur. Analitik çözümler sadece izotrop ve homojen zeminler ile sonsuz derinlikli geçirimli zeminler için mevcuttur. Sonuçların iyi bir uyum içinde oldukları belirlenmiştir Bu amaçla, sonlu farklar metoduna dayanan bir nümerik çözüm geliştirilerek homojen olmayan ve anizotrop bir temel için baraj altındaki basınç yükleri özellikle eğimli palplanş durumu için hesaplanmıştır. Böylece palplanş eğim açısı (θ), yatay ve düşey geçirimlilik oranı ( ) ve palplanş boyunun temel zemini derinliğine oranının ( ), etkisinin incelenmesi hedeflenmiştir. Modelin geçerliliği analitik çözümlerle karşılaştırılmıştır. Belirtilen parametreler altında çıkış yük eğrilerinin ve kaldırma basınçlarının değişimi boyutsuz halde grafikler şeklinde değerlendirilmiştir.
In the study of confined seepage through pervious soils beneath water retaining structures, the exit gradient and the uplift pressure are among the important quantities that need to be assessed by the designers. These quantities, in addition to the foundation soil characteristics, play a great role in determining the safety of such structures against failure due to piping or uplift. Cut-offs like sheet piles can be provided to reduce such quantities, resulting in an appreciable saving in dimensions of the structure. For these reasons, a numerical model, employs the finite difference technique, is developed to solve for the piezometric head distribution within the pervious foundation soil beneath a dam (or weir) with inclined sheet pile(s). The validity of the developed model is examined by comparing its results with the available analytical solution, for the case of a homogeneous and isotropic soil having an infinite depth. The comparison showed an excellent agreement. The objective of the present study is to investigate the effects of the slope angle of the sheet pile, θ, the variation of horizontal to vertical permeability ratio, , and the sheet pile to foundation soil depths ratio, , on exit gradient and uplift pressure. The exit gradient and uplift pressure are evaluated graphically in non-dimensional form and are shown to be affected by changing the above mentioned parameters.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
Anahtar kelimeler
Baraj, borulanma, eğimli palplanş, nümerik model, sızma, Dam, inclined cut-off, numerical solution, piping, seepage
Alıntı