Asenkron Motorun Hız Kontrolü

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-07-13
Yazarlar
Boylu, Metin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, asenkron motor kontrolünde önemli bir araştırma konusu olan modülasyon teknikleri incelenmiş. Uzay vektör darbe genişlik modülasyonuyla eviricinin çıkış gerilimi temel frekansta daha yüksek değerlere ulaşmış ve düşük harmonik içeriğine sahip olmuştur. Skalar kontrol ve rotor akı oryantasyonlu vektör kontrol yöntemleri incelenmiş. Skalar kontrol yöntemiyle asenkron motorun nominal momentte geniş aralıkta hız kontrolü yapılabilirken sürekli olarak hız ve moment kontrolünün birlikte yapılması gereken uygulamalarda vektör kontrol yöntemi kullanılmaktadır. Skalar kontrol ve rotor akı oryantasyonlu doğrudan vektör kontrol yönteminin Matlab/Simulink programını kullanarak simülasyonları gerçekleştirilmiş. Pratik çalışma olarak uzay vektör darbe genişlik modülasyonun tekniğini ile üç fazlı asenkron motorun hız kontrolü gerçekleştirilmiştir.
In this study pulse width modulation methods that are important research subject in induction motor control area has been examined. The output voltage of inverter at fundamental frequency with the space vector pulse width modulation method reaches higher values and has low harmonic content. Scalar control method and rotor flux orientation vector control method have been examined. Speed control of induction motor at wide range could be done with scalar control method at the nominal torque. Vector control method is used, that require continuously speed and torque control. Simulations of scalar control and vector control methods using Matlab/Simulink program have been performed. As a practical work, three phase induction motor speed control has been realized with space vector modulation method.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Skalar kontrol, Vektör kontrol, Uzay vektör darbe genişlik modülasyonu, Skalar control, Vector control, Space vector pulse width modulation
Alıntı