Akıllı Kartlar İle Ağ Güvenlik Sistemi Tasarımı

thumbnail.default.alt
Tarih
2003
Yazarlar
Uluöz, Hakan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, akıllıkart teknolojisi kullanılarak, yerel ağlar üzerinde güvenli mesajlaşmaya imkan veren bir sistem tasarlanmıştır. Akıllıkartlar, çeşitli güvenlik uygulamalarında sıklıkla kullanılan cihazlardır. Bu sistemde de akıllı kartların güvenilirlik özelliği bir ağ üzerinde kullanılmıştır. Sistem, işletim sisteminden bağımsız olup kullanıcı-parola ikilisi ile bağlanılabilen hemen her işletim sisteme uyacak şekilde tasarlanmıştır. Sistemde kullanılan şifreleme algoritmaları ve akıllıkart tez yazarının tercihi olup, dileyen bir mühendisçe başka bir tip akıllıkart kullanılarak alternatif bir şifreleme yöntemi uygulanması mümkündür.
In this study, a secure messaging protocol is implemented by the help of smartcards. Smartcards are totally secure devices that are used in various security based applications. In this system, this feature of the smartcards is projected onto a network. System is totaly operating system independent and can be easily integrated to any operating system requiring a user-password combination for logging on. The encryption methods and, so far, related smartcard are the choice of author. Any other encryption method with related smartcard can be adapted to the system.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
Akıllı kart, ağ güvenliği, veri şifreleme, Smartcard, network security, data encryption
Alıntı