Fiziksel Katman Bozucu Etkileri Gözetilerek Çoklu Veri İletim Hızlı Dalgaboyu Bölümlemeli Çoğullama Ağlarında Dinamik Işıkyolu Kurulumu

thumbnail.default.alt
Tarih
2014-02-14
Yazarlar
Çukurtepe, Haydar
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu tez çalışmasında, fiziksel katman bozukluklarını dikkate alarak, çoklu veri iletişim hızlı ağlarda dinamik olarak gelen bağlantı istekleri için ısıkyolu kurma problemi ele alınmıştır. Problemde verilenler; dinamik olarak gelen farklı kapasitelerde bağlantı istekleri, fiziksel topoloji, fiziksel hatların taşıyabildiği dalgaboyu miktarı, ağın anlık durumu ve fiziksel katman bozukluklarını dikkate alırken kullanılacak olan parametrelerdir. Problemde istenilen ise; gelen bağlantı isteklerinin mümkün olduğu kadar fazlasını kurabilmek maksadı ile uygun yol ve dalgaboyunun bulunmasıdır. Bunu gerçekleştirirken, hem kurulacak olan ışıkyolunun sinyal kalitesinin kabul edilebilir bit hata oranını karşılaması, hem de sistemde daha önceden kurulmuş olan ışıkyollarının sinyal kalitesinin kabul edilebilir sınırların altına inmesini engellemek gerekmektedir. Bu tez çalışmasında, kurulabilen ışıkyolu miktarını artırmak maksadı ile ışıkyolunun sisteme giriş gücü de ayrıca ele alınmıştır.
In this thesis, we studied the impairment-aware lightpath provisioning problem for dynamic connection requests in MLR networks. Given, a dynamic connection request with a given rate, physical topology, number of wavelengths carried by each fiber, current network state, and PLI parameters, our aim is to determine the route and wavelength over which the lightpath should be set up, in order to be able to maximize the number of established connections while satisfying the given bit-error rate (BER) for the incoming connection, and to avoid disrupting the existing lightpaths. We also evaluate the launch power of the lightpath to maximize the established connections.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2014
Anahtar kelimeler
Çoklu veri iletim hızlı ağlar, yönlendirme ve dalgaboyu atama, fiziksel katman bozuklukları, ışıkyolu kurulumu, WDM ağlar., Mixed line rate, routing and wavelength assignment, physical layer impairments, WDM networks.
Alıntı