Radar Hedeflerinin Sınıflandırılması İçin Saçıcı Merkezlerin Kestiriminde Genetik Tabanlı Clean Algoritmasına Dayalı Karma Bir Yaklaşım

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Gültekin, Özgür
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Bilişim Ensititüsü
Institute of Informatics
Özet
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Informatics, 2005
Anahtar kelimeler
Hedef Sınıflandırma, CLEAN Algoritması, Evrimsel Algoritmalar, Target Classification, CLEAN Algorithm, Evolutionary Algorithms
Alıntı