Aşırı Doldurmalı Ağır Hizmet Motorunun Hava Yolu Kontrolü Ve Uygulaması

thumbnail.default.alt
Tarih
2012-07-09
Yazarlar
Uygur, Osman
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, hali hazırda Euro I-III-IV-V emisyon regülasyonlarını sağlayan aşırı doldurmalı bir ağır hizmet motoru, Euro VI emisyon regülasyonunu sağlaması için prototip parçalar kullanarak EGR sistemi ve hava kelebeği ile donatılmış, NOx emisyonlarının düşürülmesi amacıyla kütle hava akışı kontrolü yapılmıştır. Hava yolu kontrolü yapmak için gerekli olan EGR valfi ve hava kelebeğinin kapalı çevrim kontrolü, kullanılan metodlar ve haberleşme yapıları ile anlatılmıştır. Hedeflenen ve ulaşılan değerler arasındaki farklar incelenip, kütle hava akışı kontrolcüsünün genel yapısı hakkında bilgi verilmiştir. Hava yolu kontrolü yapmak için kullanılan cihazların ve sensörlerin birbirleri ile olan iletişimi anlatılarak, birbirinden farklı yapıda olan bu cihazların nasıl bir arada çalıştırıldığı anlatılmıştır. Bu sistem ile koşulan test sonuçları paylaşılarak, tasarlanan kontrolcünün nasıl çalıştığı gözlenip, EGR valfinin ve hava kelebeğinin pozisyonları gösterilmiştir. Mekanik, elektronik, kalibrasyon ve kontrol, sensörler ve analizörler açısından sonuçlara ve önerilere yer verilmiştir.
In this study, a turbocharged engine, which is compatible with Euro I-III-IV-V regulations, is equipped with air intake throttle valve and EGR system in order to make it suitable to engine out Euro VI emissions. By positioning EGR valve and air intake throttle valve, mass airflow can be controlled and required EGR rate satisfied. Steps for the design of closed loop controllers for the EGR and intake air throttle valves is detailed, followed by a controller for closed loop mass air flow control. CAN communication and database explained for EGR valve and closed loop actuator control performed for air intake throttle valve. Communication structure of different kind of devices is also detailly explained. results in the respect of mechanical, electronical, calibration and control, and sensor and analyzer are provided and suggestions are presented.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
Anahtar kelimeler
Otomotiv, Egzoz emisyonları, İçten yanmalı motorlar, Dizel motorlar, Automotive, Exhaust emissions, Internal combustion engines, Diesel engines
Alıntı