Tuz Gölü’ndeki Sınır Ve Alan Değişimlerinin Çok Zamanlı Noaa-avhrr Ve Spot Xs/xı Uydu Görüntüleri İle İzlenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Türkan, Yelda
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Bilişim Ensititüsü
Institute of Informatics
Özet
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Informatics, 2006
Anahtar kelimeler
NOAA-AVHRR, SPOT XS/XI, Sayısallaştırma, NOAA-AVHRR, SPOT XS/XI, Digitizing
Alıntı