Temporality and Temporal Experience In Electronic Music Composition

thumbnail.default.alt
Tarih
2020
Yazarlar
Görgün, Şehnaz İpek
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Institute of Social Sciences
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet
This dissertation aims to address and contribute the issues surrounding temporality and temporal experience in electronic music composition. Despite the current vast literature on electronic music composition research, it appears as though there is a necessity towards an extensive investigation on why temporality is a significant topic in this field and how it contributes to the compositional process. Such a necessity also implied the exploration of the theoretical background of electronic music composition to a wider extent, alongside discussing its impact on the formation of compositional strategies and methodologies. In order to fulfill such a necessity, the study has emphasized the exploration of temporality throughout the history of electronic music composition. By prioritizing the ontological significance of temporality, the study has initially focused on the arguments developed around subjects such as linearity, duration, causality and continuum. These topics were elaborated by disclosing various electronic music composers’ argumentations and the possibilities of expanding each theoretical perspective was vastly examined.
Bu tez elektronik müzik besteciliğinde zamansallığı ve zaman tecrübesini irdelemek ve bu konularla ilgili tartışmalara katkıda bulunmak maksadındadır. Zaman konusuna dair mevcut literatürün geniş kapsamda sunduğu birikime rağmen, zamanın neden önemli bir mesele olduğu sorusu, ve bu sorunun bestecilik sürecine olan katkılarına dair halen araştırma yapılması gerekmektedir. Böyle bir gereklilik, elektronik müzik besteciliğinin kuramsal boyutuna yönelik tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Bu tartışmalar ise, bestecilik yöntem ve stratejilerinin oluşumuna yönelik pek çok soruşturmanın da önünü açmış bulunmaktadır. Zira sunduğu geniş teknik imkanların yanında elektronik müzik, günümüz besteceliğine sadece metodolojik değil, kuramsal olarak da büyük katkıda bulunmaktadır.
Açıklama
Thesis (Ph.D.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2020
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020
Anahtar kelimeler
Music, Electronic music, Müzik, Elektronik Müzik
Alıntı