3 Boyutlu Çok Bloklu Yapısal Ağlı Euler/navıer- Stokes Çözücüsü Ile Tek Motor Arka Gövde Etkileşiminin İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2017
Yazarlar
Çete, Ali Ruhşen
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical And Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Bu çalışmanın temel amacı, çok bloklu çözüm ağı yaklaşımı ile 3 boyutlu Euler/Navier-Stokes akım çözücüsü geliştirilmesi ve doğrulamasıdır. Çözücü Sonlu Farklar Metodu (SFM); Yukarı-Aşağı Yaklaşık Çarpanlara ayırma algoritmasına (LU Approximate Factorization) dayanmaktadır. Bu çözüm algoritması sıkışabilir akışlar için kanıtlanmış olup, sesaltı, transonik ve sesüstü akım koşullarında kullanılmaya uygundur. Sayısal çözüm için 2 bloklu bir çözüm ağı yapısı kullanılmıştır. Çok bloklu ağ yapısı mantığına dayalı olarak geliştirilen 3 boyutlu çözücünün doğrulama çalışması için AGARD AR-303’deki motor gövde etkileşiminin deneysel olarak incelendiği deneysel çalışması [1] kullanılmıştır. Sayısal çalışma sonucunda elde edilen gövde üzerindeki basınç katsayısı değerleri deneysel veriler ile karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma yapmak için kullanılan basınç katsayısı değerleri uçak gövde uzunluğu kullanılarak boyutsuzlaştırılmıştır. x/L değeri 0.6 dan 1.0 değerine kadar karşılaştırma yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar neticesinde, sayısal ve deneysel verilerin oldukça uyumlu olduğu görülmüştür.
The aim of this study is to develop and validation of an implicit scheme Euler/Navier-Stokes solver using multi-block mesh. This solver depends on Finite Difference Method (SFM) and the Up-Down Approximate Factorization (LU Approximate Factorization) methods. This algorithm is a proven method for compressible flows. Additionally, it is suitable method for the solution of the subsonic, transonic and supersonic flow conditions. 2 mesh block is used for the solution of the numerical investigation of the flow. Validation of the multi-block 3 dimensional flow simulation is done by using the experimental results [1] taking from AGARD-AR 303. He investigated the interaction between body and engine experimentally. Pressure coefficient taking from the body of the model and experimental results of the study are compared with each other. For the comparison study, x locations of the numerical results are divided by the length of the body in order to obtain non-dimensional values. Pressure coefficient values are compared with the experimental data starting from 0.6 to 1.0. According to the results of the study, numerical data of the study agreed well with the experimental results.
Açıklama
Konferans Bildirisi-- İstanbul Teknik Üniversitesi, Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2017
Conference Paper -- İstanbul Technical University, Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2017
Anahtar kelimeler
Alıntı