Taşıt Savrulma Açısal Hızının Sanal Sensör Kullanılarak Tahmin Edilmesi Ve Taşıt Yanal Dinamiğinin Kontrolü

dc.contributor.advisor Güvenç, Bilin Aksun tr_TR
dc.contributor.author Emirler, Mümin Tolga tr_TR
dc.contributor.department Mekatronik tr_TR
dc.contributor.department Mechatronics en_US
dc.date 2010 tr_TR
dc.date.accessioned 2010-02-07 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-11-06T12:15:24Z
dc.date.available 2015-11-06T12:15:24Z
dc.date.issued 2010-02-08 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010 en_US
dc.description.abstract Bu tez çalışmasında, otomotiv kontrolü ve mekatroniği alanında önemli çalışma konuları olan taşıt durum tahmini ve taşıt dinamiği kontrolü konuları ele alınmıştır. Çalışmanın ilk ana konusu sanal sensör kullanılarak taşıt savrulma açısal hızının tahmin edilmesidir. Yapılan sanal sensör tasarımı, kinematik ve dinamik tahmin bölümlerinden oluşmaktadır. Kinematik tahmin ABS’li taşıtlarda standart olarak bulunan tekerlek açısal hızı sensörlerinden elde edilen açısal hız bilgileri ve çeşitli taşıt parametreleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Sanal sensör tasarımı standart manevralar kullanılarak benzetim ortamında, donanım içeren taşıt benzetimcisinde ve son olarak deneysel çalışmalarla sınanmış ve sonuçlar çalışmada gösterilmiştir. Çalışmanın ikinci ana konusu taşıt yanal dinamiğinin kontrolü yani taşıt savrulma açısal hızının ve taşıt yana kayma açısının istenen değerde tutulmasıdır. Bu amaçla model tabanlı bir kontrolcü tasarlanmıştır. Tasarlanan kontrolcü, üst ve alt kontrolcüden oluşmaktadır. Üst kontrolcü tasarımı, model öngörülü kontrol yöntemi kullanılarak tasarlanmıştır. Alt kontrolcü, bir tekil frenleme algoritmasından oluşmaktadır. Kontrolcü tasarımı, doğrusal olmayan tek izli taşıt modeli ve CarMaker taşıt modeli kullanılarak sınanmıştır ve sonuçlar çalışmada verilmiştir. Tezin son bölümünde yukarıda bahsedilen iki ana konu birleştirilmiştir. Sanal sensörlü bir taşıtın yanal dinamiğinin kontrolü üzerinde durulmuştur. Bu durumda kontrolcünün çalışması ve savrulma açısal hızı tahmini, CarMaker taşıt modeli kullanılarak benzetim ortamında test edilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this thesis, vehicle state estimation and vehicle dynamics control, which are the most important topics of automotive control and mechatronics, are discussed. The first main topic of this thesis is vehicle yaw rate estimation using virtual sensor. This virtual sensor design consists of kinematic and dynamic estimation parts. Kinematic estimation is performed using wheel speed data and some vehicle parameters. Wheel speed data are obtained from standard wheel speed sensors which are available in vehicles with ABS. Virtual sensor design is tested in the simulation environment, using vehicle simulator and lastly in the actual road testing. The obtained results are shown in this work. The second main topic of this thesis is vehicle lateral dynamics control. For that reason a model-based controller is designed. Designed controller consists of two parts, lower and upper controller. Upper controller is designed using model predictive control method. Lower controller is an individual wheel braking algorithm. Designed controller is tested using the single track vehicle model and CarMaker vehicle model. In the last part of the thesis, abovementioned two main topics are merged and lateral dynamics control of a virtual sensor equipped vehicle is examined. In this situation, the working of control system and the estimation of the vehicle yaw rate are tested together using CarMaker vehicle model in the simulation environment. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/10044
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Mekatronik tr_TR
dc.subject Taşıt parametre tahmini tr_TR
dc.subject Sanal sensör tr_TR
dc.subject Gözetleyiciler tr_TR
dc.subject Taşıt dinamiği kontrolü tr_TR
dc.subject Model öngörülü kontrol tr_TR
dc.subject Tekil frenleme algoritması tr_TR
dc.subject Donanım içeren benzetimci tr_TR
dc.subject Mechatronics en_US
dc.subject Vehicle Parameter Estimation en_US
dc.subject Virtual Sensor en_US
dc.subject Observers en_US
dc.subject Vehicle Dynamics Control en_US
dc.subject Model Predictive Control en_US
dc.subject Individual Braking Algorithm en_US
dc.subject Hardware-in-the-loop Simulator en_US
dc.title Taşıt Savrulma Açısal Hızının Sanal Sensör Kullanılarak Tahmin Edilmesi Ve Taşıt Yanal Dinamiğinin Kontrolü tr_TR
dc.title.alternative Virtual Yaw Rate Estimation Using Virtual Sensor And Vehicle Lateral Dynamics Control en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
10096.pdf
Boyut:
4.02 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama