Aktif Ağ Kullanılarak Web Önbellekleme

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Bağrıyanık, Selami
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada aktif ağ yaklaşımı kullanılarak “web önbellek” problemine bir çözüm sunulmuştur. Aktif ağlar, ağ düğümlerine program kodu ve başka veriler sokularak ağ servislerinin tanımlanmasına veya değiştirilmesine olanak sağlayan programlanabilir ağ platformları olarak düşünülebilir. Mevcut Internet ağ altyapısında bulunan birçok uygulama aktif ağ fikrini desteklemektedir. Web ön bellek, ağ içerisinde işlem yapan uygulamalardan biridir. Aktif ağ ortamında yapılan ön bellek işlemleri klasik ön bellek yöntemlerine göre büyük avantajlara sahiptir. Öncelikle aktif ağ fikri, avantaj ve dezavantajları ile incelenmiştir. Ayrıca aktif ağ yaklaşımları ve Dünyadaki mevcut araştırmalara da değinilmiştir. Daha sonra aktif ağ yaklaşımlarından biri ve onun prototip gerçeklemesi olan ANTS açıklanmıştır. Bu prototip platform tez konusu olan web önbellek yöntemi için bir test ortamı olarak kullanılmıştır. Geleneksel Internet TCP/IP protokol topluluğu için düşünülmüş web önbellek düzenleri incelenip bazı darboğaz noktaları tespit edilmiştir. Son olarak da yeni geliştirilen bir web önbellek yöntemi sunulmuş, ANTS içindeki tasarım ve gerçekleme detayları verilmiştir.
This thesis presents an active networking solution to the web caching problem. Active networks can be considered as a programmable platform on which network services can be defined or altered by injecting code or other information into the nodes of network. In the existing Internet networking infrastructure there are lots of ad hoc applications that supports active networking concept. Caching (for example proxy caching) is one of those ad-hoc applications that does processing in the network. Caching in an active networking environment has tremendous advantages over traditional caching methods. First, active networking and its advantages and disadvantages are examined. Active networking approaches and research are also visited. Then, an active networking approach and its prototype implementation (ANTS) is described. This prototype has been used as a testbed for the web caching scheme in this thesis. Web caching schemes for the Internet using traditional TCP/IP suite is analized and some bottleneck points are determined. Finally, a new web caching scheme is introduced and design and implementation details are given.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
aktif ağlar-web ön bellek, active networks, web caching
Alıntı