Çok boyutlu Gauss süreçlerine dayanan parametrik şekil tanıma yöntemleri ve bu yöntemlerle kalp aritmilerinin belirlenmesi

dc.contributor.advisor Panayırcı, Erdal tr_TR
dc.contributor.author Açıkgöz, Gökhan tr_TR
dc.contributor.authorID 39132 tr_TR
dc.contributor.department Biyomedikal Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Biomedical Engineering en_US
dc.date 1993 tr_TR
dc.date.accessioned 2020-09-24T09:17:35Z
dc.date.available 2020-09-24T09:17:35Z
dc.date.issued 1993 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1993 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1993 en_US
dc.description.abstract Bu tezde, çeşitli bilim dallarında önemli uygulama alanları bulan "Sekil Tanıma" ve "öğrenme" konuları ince¬ lenmekte ve bu kavramlar yardımıyla kalp işaretler indeki biçim bozukluklarını belirlemek için yeni bir yöntem ge- l işti r iImiştir. Tezin ikinci bölümünde kalp işaretlerinin temel ö- zellikleri, algılanması ve bu işaretlerdeki çeşitli bo¬ zukluklar anlatılmıştır. Üçüncü bölümde, parametrik şekil tanıma ve öğrenme yöntemleri ayrıntılarıyla verilmektedir. Ayrıca, pratik¬ te hesaplama ve gerçekleştirme yönünden oluşan problemler incelenmekte ve bu problemlerin çözüm yolları araştırıl¬ maktadır. Dördüncü bölümde, Parametrik şekil tanıma teorisin¬ den yararlanarak, şekil sınıflarının, ortalamaları ve ko- varyans matrisleri bilinmeyen Gauss dağılımları ile be¬ lirlendiği bir şekil tanıma problemi çözülmektedir. Son bölümde, Elektrokardiogram işaretleri Paramet¬ rik Sekil Tanıma yöntemiyle sınıflanarak; Normal ve Arit- mili kalp dalga biçimleri bu yöntem yardımıyla belirlen¬ miştir. tr_TR
dc.description.abstract In the last -Few years, "Pattern Recognat ion" and "Learning" techniques which have many applications in various -Fields o-F science, have developed a great deal. These -Fields of application are over the problems o-F handwriting recognation, Elektroanse-Fologram and Elektro- kardiogram analysis, statistical communication systems analysis etc. Pattern recognation is event in which patterns or objects which have similar properties or relations are recognized and classi-Fied by some special -Features and measured properties. Pattern class is a term used -For sets o-F patterns which have common properties. For example every letters o-F the alphabet can be represented as a pattern class. Pattern recognation systems are usually made up o-F two parts. The -First part is the selection o-F necessary properties or the measurements. This is called -Features extraction. The -Features which do not have the exact properties have high error. The second part is classifi cation by these -Features. If the features which determine the pattern classes are defined by probablity distribution rules, the classi fication is done by statistical decision theory. This type of pattern recognation is called parametric pattern recognation. Non parametric pattern recognation technigues are used when the parametric model is not sufficient. In this way of classification, every division of feature VI space is defined by a pattern class and a linear discriminant -Function is de-Fined -For every division o-F.features space. In the both of the methods of classification, it is necessary to determine the real values of the parameters which define the pattern classes by the sample values. In figure 1 The block diagram of pattern recognation system is given. PATTERNS FEATURE SELECTION FEATURE EXTRACTION CLASSIFICATION LEARNING DECISION ? Figure 1: Block Diagram of Pattern Recognation System The parametric pattern. recognation method is chosen in this thesis. The probablity rules are used for recognizing the patterns. Priori information is used for making a decision in parametric pattern recognition theory. This term gives information about the pattern classes, probability of their activeness, and the distri bution of the sets. The Bayes decision rule are developed by priori information. The most important properties of Bayes rule is to use the prior information. Also it minimizes the error in pattern recognation. A variable x from the active class w± is defined by the conditional probability which is : Pt(x) = P(X=x/Wi) i=l,2,..,N VII The Posteriori probability term is used to maintain easiness in calculations. This is the priori probability term which varies by the results o-f measurements. It is given by : P i=l,2..N Basic Bayes is then j = l,2,..,N (j=|=k) P(w*/X=x) > P(wj/X = x) -> Six) = d* and the rule -for the learning process is : k=l,2,..,N (k:f=j> P(wj/x,y) > P(wR/x,y) - > Six) = d. Two problems appear as the learning process is done on computers. These problems are : 1-) The memory problem which appears as various posteri ori probability distributions are created in every learning step 2-) The need -For many calculations -for creating new posteriori probability -Functions in every step If these problems have the some mathematical repre- sations o-F posteriori probability distribution, the de termination o-F these types of finite number of parameters will be enough. The function which satisfy this property is called reproducing distribution family. This distri bution family is defined by sufficient statistic. In Section Four, the parametric learning and pattern recognition technigues where the general theory is given and the computer simulations of the model is done. VÎİÎ The -Fun deme ntal model parameters are: 1-) The pattern recognation system is based on two classes as w0 and Wi. 2-) The mean value au, covariance matrix E± are Gauss distribution parameters. Distribution is de-fined by: Wi : Fi % NKUijEi > i=0, 1 3-) The öi parameter where the real value is unknown o-f the Ft distribution is de-fined by 6i=9(«M2i). Zt is the inverse o-f the covariance matrix Zi=E, 4-) Y1 = (Yii, Yi2,.., Yoi ), is the represatations o-f the n4 number of learning samples taken from the pattern class Wi. These samples are the Gauss distributions which have Ui as mean value and Ei as covariance matrix. They are statistically independent IM-dimen- sional-random variables. 5-) xk=(xi, x2,.., x*) is the k, IM-dimensional variable. 6-) P(wo)=P(w!)=l/2 is given Since the learning process is the same -For every class, the "i" index will be dropted. The probability density -Function o-F the learning samples is: 1 T -1 Pvk(yk)=.expC-l/2(y^-M>.E. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/18670
dc.language tur tr_TR
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights Kurumsal arşive yüklenen tüm eserler telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights All works uploaded to the institutional repository are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Kardiyoloji tr_TR
dc.subject Aritmi-kardiyak tr_TR
dc.subject Biyomedikal mühendisliği tr_TR
dc.subject Kalp tr_TR
dc.subject Öğrenme tr_TR
dc.subject Şekil tanıma tr_TR
dc.subject Cardiology en_US
dc.subject Arrhythmia-cardiac en_US
dc.subject Biomedical engineering en_US
dc.subject Heart en_US
dc.subject Learning en_US
dc.subject Shape recognition en_US
dc.title Çok boyutlu Gauss süreçlerine dayanan parametrik şekil tanıma yöntemleri ve bu yöntemlerle kalp aritmilerinin belirlenmesi tr_TR
dc.title.alternative Parametric pattern recognation methods based on multi dimensional gauss processes and arrhythmias of heart are determined by these methods en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
39132.pdf
Boyut:
3.03 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama