Parçalanmanın İyileştirilmesine Yönelik Patlatma Tasarımlarının Araştırılması

dc.contributor.advisor Kuzu, Cengiz tr_TR
dc.contributor.author Hüdaverdi, Türker tr_TR
dc.contributor.department Maden İşletme tr_TR
dc.contributor.department Mineral Processing en_US
dc.date 2010 tr_TR
dc.date.accessioned 2010-06-10 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-09-17T12:41:28Z
dc.date.available 2015-09-17T12:41:28Z
dc.date.issued 2010-06-11 tr_TR
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010 tr_TR
dc.description Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada çok değişkenli analiz yöntemlerine dayanarak parçalanmanın iyileştirilmesine ve tahminine yönelik modeller geliştirilmiştir. Bu amaçla İstanbul çevresindeki üç farklı taş ocağında ölçümler gerçekleştirilmiştir. Her atım için patlatma tasarımı, kaya kütle özellikleri ve yığının parça boyut dağılımı ölçülmüştür. Atım sonrası parça boyut dağılımının tespiti ve kayacın yerinde blok boyut dağılımının tespiti için görüntü işleme yazılımları kullanılmıştır. Ölçülen atımlar literatürden elde edilen diğer atımlarla birleştirilerek geniş bir atım veritabanı oluşturulmuştur. Geliştirilen ilk model ortalama parça boyutu kestirim modelidir. Bu model oluşturulurken kümeleme analizi, ayırma analizi ve çok değişkenli regresyon analizi ardışık olarak uygulanmıştır. Yığının ortalama parça boyutunu tahmin etmek amacıyla iki farklı denklem geliştirilmiştir. İkinci model parçalanma indeksi kestirim modelidir. Bu modeli geliştirmek için lineer ayırma analizi kullanılmıştır. Model atım sonrası parçalanma verimliliğini kestirmeyi amaçlamaktadır. Üçüncü model bir patlatma kılavuzu oluşturma amacındadır. Bu model yoluyla parçalanmaya etki eden en önemli parametreler belirlenmekte ve parçalanma adım adım iyileştirilebilmektedir. Üçüncü model adım adım regresyon tekniğine dayanmaktadır. Geliştirilen modeller atımlar üzerinde test edilmiş ve modellerin birbirleriyle olan ilişkisi detaylı olarak analiz edilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this study using multivariate analysis, new models are developed to improve and predict blast fragmentation. Site investigations are carried out in there quarries in Istanbul. Blast design parameters, rock mass properties, and particle size distributions of muckpiles are measured for each blast. The measured blasts and blasts collected from blasting literature are bunched together and a large blast database is created. First developed model is particle size prediction model. Cluster analysis, discriminant analysis and multivariate regression analysis are used sequentially to create the model. Two different equations are created to predict mean participle size of muckpile. The second model is fragmentation index prediction model. Linear discriminant analysis technique is used to develop the second model. The model predicts fragmentation efficiency. The aim of the third model is the creation of a blasting guideline. The model makes possible to determine most important parameters for fragmentation and to improve the fragmentation stepwise. Third model is developed using stepwise regression technique. The developed models are tested on real blasts and the relationships between the models are analyzed in detail. en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree PhD en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/9377
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Patlatma tr_TR
dc.subject Parçalanma tr_TR
dc.subject Çok değişkenli analiz tr_TR
dc.subject Görüntü işleme tr_TR
dc.subject Blasting en_US
dc.subject Fragmentation en_US
dc.subject Multivariate analysis en_US
dc.subject Image analysis en_US
dc.title Parçalanmanın İyileştirilmesine Yönelik Patlatma Tasarımlarının Araştırılması tr_TR
dc.title.alternative The Investigaton Of The Blast Designs For Improvement Of Fragmentation en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
10425.pdf
Boyut:
7.7 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama