Termal Gerilme Problemi Ile Yüzey Kuvvetlerinin Oluşturduğu Elastik Problemin Analojisine Ait Deneysel Çalışma

thumbnail.default.alt
Tarih
2017
Yazarlar
Bulut, Osman
Tosun, Murat
İpek, Cengiz
Çağrı Mollamahmutoğlu
Abdulaliyev, Ziya
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical And Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Bu çalışmada, iki malzemenin birleştirilmesiyle oluşturulmuş levhada, termal gerilme dağılımının analitik çözümü için geliştirilen Duhamel-Neumann analojisi fotoelastisite yöntemiyle deneysel olarak uygulanmıştır. Burada iki ayrı model imal edilmiştir. Birinci modelde birleşim yüzeyine yakın ve paralel doğrultuda, ikinci durumda ise birleşim yerine yakın ve buna dik doğrultuda kusur bulunması durumları incelenmiştir. Bu çalışmada oyuk türü kusurlar incelenmiştir. Böylece modelde oyukların tepeleri civarında gerilme konsantrasyonları elde edilmiştir.
In this work, the analogy of Duhamel-Neumann which was developed for analysing the thermal stress distribution has been experimentally applied by the method of photoelasticity. Here, two models are produced. The two orientations of the defects near the interface are considered; along the parallel and along the perpendicular directions for the first and second models, respectively. In this work, the cavity type of defects are investigated. So the stress concentrations around the tip of the cavities have been observed.
Açıklama
Konferans Bildirisi-- İstanbul Teknik Üniversitesi, Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2017
Conference Paper -- İstanbul Technical University, Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2017
Anahtar kelimeler
Alıntı