Benzetim yardımıyla üretim planlama ve kontrol sistemlerinin analizie üretim yapılı sistemler için geliştirilmiş yeni üretim planlama modelleri

thumbnail.default.alt
Tarih
2003
Yazarlar
Nomak, Affan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Müşterinin gerçekten istediği ürünleri, tam da istediği anda tasarlayabilme, çizelgeleme ve imal edebilme becerisini kazanmak demek, satış tahminleri işlemini tümüyle bir yana bırakıp, sadece müşterinin sizden istediklerinin üretimine odaklanabilmeniz demektir. Yani, müşteriye, çoğunlukla da istemediği ürünleri ürünün istenmeden itilmesi yerine, müşteri istediğinde ürünün sizden çekilmesi sağlanmaktadır. Dahası, müşteriler beklentilerinin tam olarak karşılanacağından emin oldukları ve üreticiler kimse istemediği için stoklarda kalmış ürünleri elden çıkarmaya yönelik indirim kampanyalarından vazgeçtiklerinde, talep çok daha istikrarlı bir yapıya kavuşacaktır. Kütle üretimi alışkanlığına göre büyümüş, merkezi yönetime sahip geleneksel üretim sistemleri, değişken pazar yapısı karşısında pek çok sorunla karşı karşıya kalmaktadır. Merkezi yönetimin ana elemanı olan fonksiyonel yapılanma ile müşteriye odaklılığı, yüksek kaliteyi, kısa temin sürelerini, esnek üretimi ve düşük maliyeti elde etmek mümkün olamamaktadır. İşte bu anlamda çözüm için çoğunlukla ilk radikal adım, fonksiyonel yapılanmaya sahip üretim sistemlerinin, grup teknolojisi (GT) esaslı hücresel sistemlere dönüştürülmesidir. Hücresel sistem yaklaşımının esası, küçük bir sistemin etkin ve kontrol edilebilir olma özelliğini, büyük bir sisteme yansıtmak şeklindedir. Bu yansıma, büyük sistemin içinde, birbirinden olabildiğince bağımsız küçük sistemler (hücreler) oluşturma şeklinde gerçekleşir. Hücresel imalat sistemlerinde ise parça aileleri ve makine hücrelerinin oluşturulması sonrasında, bu sistemlerin en etkin olarak nasıl yönetileceği kavramı karşımıza çıkmaktadır. Bu tezde, üretim kontrolünde "itme" ya da "çekme" uygulansın, planlama aşamasında "Yük Bazlı Sipariş Yönetimi" uygulamanın sistem performansını arttıracağı ifade edilmiştir. Buna yönelik olarak, beş farklı senaryo yapılandırılarak gerçek bir grup teknolojisi üretim sisteminde denenmiştir. Bu senaryolarda, itme bazlı geleneksel üretim yönetim yaklaşımı yanı sıra, Kanban ve CONWIP bazlı çekme sistemlerine yönelik benzetim modelleri kurulmuştur. Elde edilen sonuçlar, tanımlanan performans ölçütleri doğrultusunda karşılaştırılmış ve yorumlanmıştır.
To gain the ability of designing, scheduling, and manufacturing the products, which customers exactly demand, in time enables competitive advantage to companies. In this case, by putting sales forecasting efforts aside, you may only focus on the production of products that customers want. In other words, instead of pushing products, which are not wanted by customers, will be pulled in time. Moreover, demand will have a more stable structure, in case "customers are sure that their expectations are satisfied" and "manufactures abandon sale campaigns for the products", which are wanted by no one, in warehouses of companies. Growing with the custom of mass production, traditional manufacturing systems, which have central management type, are face to face with lots of problems because of the challenging market. Focusing on the customer, high quality, short lead-time, flexible manufacturing and low production costs cannot be achieved functional structured workshop design. In this point of view, the first radical movement for the solutions is the transforming of functional structured production systems to Group Technology (GT) based cellular systems. The main issue of cellular system approach is to reflect the controllable property of a small system to a big system. This reflection is realized by forming individual small systems (cells) in the big system. After forming part families and machine cells in the cellular manufacturing systems, the main point that should be focused on is how to these systems are managed. In this thesis, it is expressed that, whether "push" or "pull" system is applied for manufacturing control, using "Load Oriented Order Releasing Approach" during the planning phase increases the system performance. Five distinct scenarios are structured and tested in a real group technology manufacturing system. In these scenarios, simulation models including push based traditional production management approach, Kanban and CONWIP based pull systems, and hybrid control policies are structured in Arena 3.0. Obtained results are compared and discussed by considering predefined performance criterions.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (Ph.D.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
Üretim planlaması, Üretim denetimi, Production planning, Production control
Alıntı