Kayseri Pınarbaşı Kromitlerinin Kuru Zenginleştirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-07-07
Yazarlar
Hacıoğlu, Sadık
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Krom cevherleri; metalürji, refrakter ve kimya endüstrisinde ham madde olarak kullanılmaktadır. Talebe göre ürün özellikleri belirlenir. Bu çalışmada Kayseri Pınarbaşı Bölgesinden getirilen krom numunesinin kuru yöntemle zenginleştirilebilirliği incelenmiştir. Kuru zenginleştirme yöntemleri kışın sert geçtiği bölgelerde, yaş yöntemlerde karşılaşılan donma problemleri yaşanmaz ve suyun kısıtlı olduğu yörelerde tesis kurulmasına imkan yaratır. Aynı zamanda tesis binası ve işletme giderleri yaş yöntemlere göre daha azdır. Bu yöntemle, pahalı atık barajlarına ve suyla çalışan proseslere ihtiyaç duyulmaz. Dahası çevredeki toprağı ve suyu kirletmez, proses için kimyasallara ihtiyaç duymaz. Kullanım alanlarına uygun krom konsantrelerinin hazırlanması amacıyla iri boyutlarda optik ayırma, allair jig ince boyutlarda Cala havalı ayırıcı, manyetik ayırma, elektrostatik ayırma ve sallantılı masa kullanılmıştır. Deneysel çalışmalar sonucunda; allair jig ile %35.7 Cr2O3 %86.7 verimle, sallantılı masa’ da %43.1 Cr2O3 %49.4 verimle ve Cala havalı ayırıcı ile %46.5 Cr2O3 %53.2 verimle kazanılmıştır.
Chromium ores are used in refractory, metallurgy and chemical industry as a row material. Chromium ores which are used in this industry sections changes with regard to its grade and property. In this study, a sample of mineral chromite which was brought from Kayseri Pınarbaşı area whether it is suitable for dry processing method. In dry processing, where the winter conditions are colder, does not have frost problems as in wet processing method and it also creates opportunity to build plants where there is no water available. Moreover, costs of merchant and expenses of plants are less compare to wet processing method. It does not demand of pricey solid-fluid separation processes and waste barrage. It does not generate water waste and does not create salinization in soil. It does not require chemicals such as flocculants and collectors. In this project, allair jig, optical seperator in the coarse size and dry magnetic seperator, Cala air flow seperator, electrostatic seperator, shaking table in the fine size were used for chromium dressing. It is the reason of to prepare chromium which fits to consumption area. Finally, ore’ s grade was made %46.5 Cr2O3 with %53.2 recovery by Cala air flow seperator. Moreover, ore’ s grade was made %35.7 Cr2O3 with %86.7 recovery by allair jig seperator.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Kromit, zenginleşme, kuru ayırma, havalı jig, Cala havalı ayırıcı, Chromite, enrichment, dry seperation, allair jig, Cala air flow seperator
Alıntı